Wijwijchen.nl

Inloggen of inschrijven

Cursus voluit leven voor mantelzorgersDeze korte praktische cursus biedt relevante en praktische oefeningen (op papier) en geeft inzichten vanuit Mindfulness. U leert een goede balans te vinden in het accepteren van dingen die u niet kan veranderen en te investeren in dingen die echt belangrijk voor u zijn en waar u wel invloed op heeft. Daardoor gaat u rustiger en bewuster leven. 

Wil je je aanmelden ga dan naar: https://www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/wijchen/scholingsplatform/475