Wijwijchen.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
mensen vinden en verbinden

UitgelichtGids

De Wijchense Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en heerlijke levensmiddelenn uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten -zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.
In de Oude of St-Victorkerk in Batenburg worden 's zomers exposities georganiseerd van hedendaagse kunstenaars. Van mei tot in september is er in het bijzondere sfeervolle oude kerkje elke zondag kunst te zien. Op sommige zondagen wordt bovendien het orgel bespeeld.
KunstKring Wijchen zet zich in om kunst in Wijchen en kerkdorpen op de kaart te zetten en te houden.