Wijwijchen.nl

Inloggen of inschrijven

HetWerkt!Café


Dinsdag 16 april 2019 in het Kasteel  van Wijchen.      1e etage K 1.02

Tijd van 10.00uur tot 12.00uur (inloop vanaf 09.45uur)


Werk! In Uitvoering

Met veel tevredenheid kijken wij, de bestuursleden van HetWerkt!Wijchen, terug op de themaweek Werk! In Uitvoering. 

In deze week, eind januari jl., hebben wij veel gesprekken gevoerd met cliënten en professionals over verschillende maatschappelijke onderwerpen: 

·      Arbeidsmarkttoeleiding

·      Laaggeletterdheid

·      Schuldenproblematiek

·      Armoede

·      Gezondheid

·      Vrijwilligerswerk

De indrukwekkende verhalen, frustraties zowel aan de kant van de cliënt als soms ook bij de hulpverlener en vele acties en tips zijn gebundeld in een anoniem rapport. 

Vandaag delen Adriënne en Sibert, trekkers van dit project, de ervaringen en conclusies van deze themaweek.
Ben jij benieuwd wat deze thema’s betekenen voor de gemeente Wijchen? Kom dan vooral luisteren en meepraten. Aansluitend is er gelegenheid om te netwerken.

Gratis toegang en gratis koffie/thee