De Stichting gaat de belangen van veteranen en hun partners behartigen in de ruimste zin van het woord, met bijeenkomsten waarin ontmoeting centraal staat en waar onderlinge ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Voorlopig za...
Lees meer
Zuiderpoort 56
6605HN Wijchen

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven

BerichtenAgenda