Het Dorpsontwikkelingsplan Alverna is opgesteld vanuit een breed gedragen visie over de toekomst van Alverna. Een visie waarin richting wordt gegeven aan hoe het dorp en het buitengebied er de komende jaren uit zouden moeten...
Lees meer
Graafseweg 570
6603CL Wijchen

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven