De CPW ( Cliëntenraad Participatiewet Wijchen) is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie. Wij behartigen collectieve belangen en maken geen deel uit van een gemeentelijke organisatie.
Dominicusstraat 17
6603ED Wijchen
06 – 577 499 40

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven