Menu

Uitgelicht:

Wij zijn er voor crisissituaties

Gemeente Wijchen (Sociaal Wijkteam Wijchen)
27 februari 2018

Wat doet het Sociaal Wijkteam? Wie werkt er en met welke vragen kunt u er terecht? De komende maanden stellen acht  medewerkers zich aan u voor. Vandaag deel 4: Jaap van den Bergh, casemanager van het regieteam.

Als regieteam komen we in actie als het Sociaal Wijkteam (SWT) of een andere partij met een dringende of ingewikkelde vraag zit. Bijvoorbeeld in een situatie als deze: Het is vrijdag, half vier. Een moeder neemt in paniek contact op met het Sociaal Wijkteam: “We trekken het niet meer met onze zoon. Hij kan hier niet meer langer blijven wonen.” Dan ga ik zo snel mogelijk op bezoek bij dat gezin om de feiten boven tafel te krijgen. Ook moet ik een inschatting maken of we meteen moeten ingrijpen of dat er toch nog ruimte is om het kind verder thuis te laten wonen. Eigenlijk is een kind thuis altijd het beste af tenzij er bijvoorbeeld geweld aan te pas komt. Aan mij ook de taak om in zo´n geval duidelijke verwachtingen te scheppen. Vaak komt de situatie na zo’n eerste bezoek weer een beetje tot rust en kunnen we hiermee voorkomen dat een kind uit huis wordt geplaatst. Natuurlijk stopt de begeleiding dan niet. We voeren nog allerlei gesprekken, bijvoorbeeld op de school van de jongen en mogelijk met vorige hulpverleners. En we kijken samen wat er thuis minimaal moet veranderen zodat die jongen thuis de stap naar volwassenheid kan maken.

Andere hulpverleners en organisaties weten me snel te vinden. Bijvoorbeeld ook in het geval van een oudere vrouw die door een woningbouwcorporatie uit haar huis dreigde gezet te worden. Haar woonomgeving was zeer vervuild geraakt. Ook zat zij in de schulden omdat zij door iemand financieel werd uitgebuit. Samen met een wijkverpleegkundige ga ik dan bij die vrouw kijken wat er precies aan de hand is. En terwijl de wijkverpleegkundige met haar praat, neem ik contact op met de wijkagent. Ook bel ik met een collega van het SWT zodat zij de vrouw gaan helpen om uit de schulden te komen. Wat ik leuk vind, is dat ik met alles wat ik doe veel verschillende organisaties met elkaar verbind. En ervoor zorg dat ze elkaar goed informeren.

Maar het allerleukst aan mijn werk vind ik om mensen op weg te helpen die in het begin geen hulpvraag lijken te hebben of zelfs weerstand hebben tegen hulpverlening. Dat zij uiteindelijk toch hun vragen stellen en hulp willen accepteren. En daardoor staan ze weer beter en sterker in de maatschappij.

Reacties

Bekijk al het nieuws uit je buurt »