WijWijchen.nl

Inloggen of inschrijven

Wie kent haar niet: Thea van Woezik


WIE KENT HAAR NIET

Op deze plaats proberen we iedere maand iemand centraal te stellen die op een of andere manier in de samenleving van Wijchen een begrip was en is.

HOE HET BEGON

Ditmaal Thea van Woezik geboren Grim. Zij werd in oktober 1944 geboren  op het Beukenpad te Wijchen, een straatje tussen de Valendrieseweg en Mr. Van Coothlaan.

Haar ouders waren Martinus Grim en Coba de Wildt woonachtig op Valendrieseweg 35 in Wijchen. Het gezin bestond naast vader en moeder uit negen kinderen; drie jongens en zes meisjes. Zij was qua leeftijd de tweede en de oudste bij de meisjes. De Kleuterschool voor haar stond in Het Laantje ( oftewel Tienakker). Ook het Lager Onderwijs werd op dat adres in de Mariaschool gevolgd. Daarna de Huishoudschool die stond aan de ( Oud- ) Ravensteinseweg.

Haar eerste werkkring was ( zoals voor zoveel andere jongelui ) de Swift schoenfabriek aan het Industriepark. Zoals later zou blijken werd daar het benodigde personeel eigenlijk “geronseld” door een gegoede werknemer van  Swift die 100 gulden meebracht. Dit had ook zijn voordelige kant, want ze kon op kosten van de werkgever in de avonduren de MoederMavo volgen. De klasjes bestonden uit zo’n twaalf jongens en meisjes.

Toen ze 19 jaar was werd ze in dat klasje “Leidinggevende”.

 DE VORMING VAN EEN EIGEN GEZIN

Op 29 mei 1965 trouwde zij met Albert van Woezik; van beroep “Lasser”, die ook regelmatig met Duitse collega’s en zakenlieden contact had.

Albert en Thea kregen drie kinderen. Helaas werd een zoon dood geboren. Ook die staat geregistreerd in de “Nieuwe Burgerlijke Stand”. De tweede zoon kwam in 1992 te overlijden. De dochter ( jongste kind ) woont naast hen op De Korte Pas. Zij hebben ook drie kleinkinderen. In 1981 kwamen ze eerst op dit adres te wonen na eerder veertien jaar op de Flamingostraat te hebben gewoond en twee jaar op de Zesweg.  In 1974 kwam haar moeder te overlijden.  Dat was ook ongeveer het moment dat zij zou gaan studeren.

HOBBIES

Thea had één grote hobby. Het naaiwerk sprak haar zeer aan. Ze organiseerde zelfs speciale naaiklasjes die trouw bezocht werden door voldoende belangstellenden. De conclusie “ze zat nooit stil “ is op haar dan ook zeer van toepassing. Daar is bijgekomen; het samen met haar man min of meer georganiseerd met de camper door Europa trekken.

Maar over deze en nog meer hobbies komen we hierna nog te spreken.

 

STUDIE EN CARRIÈRE

Het was tijdens haar werk op de Swift al gebleken dat ze makkelijk kon studeren. Daar wilde ze in haar latere leven ook wel wat mee bereiken. Ze hecht zeer aan het principe man en vrouw zijn gelijk zonder vertoon van minachting en/of vernedering.

Dat zij hierover nogal eens felle discussies moest voeren nam zij voor lief. In 1976 was ze klaar met de MoederMavo. De aansluitende studie MoederHavo werd in 1978 afgerond. Haar nieuwe werkgever werd ondertussen de Rabobank. Daar voltooide zij de studie SPD   (Bedrijfsadministratie ). 

 Ze kreeg ondertussen een advertentie in de Telegraaf onder ogen waarin kandidaten opgeroepen werden om, op indicatie van het Ministerie van Financiën, een test te doen voor de drie jaar durende opleiding in Utrecht onder de naam “Controleur”. Er waren zo’n 1500 kandidaten en men had er maar 250 nodig. En wat denk je ? Ze was er bij. In 1985 studeerde zij af met een “tien” op haar lijst. De diploma’s werden uitgereikt in Utrecht. 

In 1985 werd zij vanwege haar werk als “Controleur Vennootschaps Belasting “ benoemd op de standplaats Arnhem. In 1988 werd zij als Controleur over geplaatst naar Nijmegen, en in 1990 als ´Controller´ benoemd op de standplaats Nijmegen.

Met veel plezier denkt zij terug aan de prettige samenwerking met mevrouw Wolters die in Nijmegen secretaresse was. Ook met de in Wijchen woonachtige mevrouw Ariaans, die zich bezig hield met het geestelijke/gezondheidsterrein van de ambtenaren in de regio Nijmegen/Arnhem waren de contacten prettig.

In 2003 is zij nog eens uitgezonden om drie maanden te gaan werken op Bonaire. Ook die ervaring wilde zij eens meemaken en met instemming van de familie ging zij daarop ook in.

In 2004 nam zij samen met collega Frans Bardoel afscheid van de Dienst.

 

EN DAN?

Tijdens haar laatste werktijd zat zij nogal eens na te denken over de vraag “Wat te doen met mijn vrije tijd na mijn pensionering. Bang om in een gat te vallen. Zij besloot zich aan melden voor het vrijwilligerswerk bij de Ouderen in Wijchen.  Daar kwam zij terecht bij de “Belastingwerkinvulgroep . Waarin zij later doorstroomde tot “Coördinator” van die werkgroep. Daarnaast werd zij Vrijwillige Ouderen Adviseur. Op het lijf geschreven?  In Wijchen kende de gemeenschap haar goed en omgekeerd was het al niet anders. In de Gemeentelijke Gehandicapten Raad heeft zij gedurende vijf jaren de heer Jo Pijnappels vervangen.

Nieuw is om te horen dat nieuwe hulpvragers niet meer voor hun biljet bij haar terecht kunnen. Bewust een stapje terug. Begrijpelijk want 80 personen worden geholpen terwijl dat eerder 120 was.

Zij doet al 30 jaar aan Bridge in Woezik waar ze sinds 2003 penningmeester is.

Met succes volgde zij de landelijke opleiding A en B voor wedstrijdleiding, en is dientengevolge eenmaal per zes weken een weekend weg om her en der een en ander in praktijk te brengen.

 

SLOT

Een wens aan de familie van Woezik-Grim voor een nog gezond en lang leven, maar dan met iets meer rust lijkt terecht.

 

 

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.