WijWijchen.nl

Inloggen of inschrijven

Buurtbus zoekt vrijwillige chauffeurs

Er rijden in Wijchen en omgeving al vele jaren buurtbussen. Deze buurtbussen voorzien in de behoefte aan openbaar vervoer op plekken, waar het voor het reguliere OV niet meer rendabel is om openbaar vervoer te verzorgen. De buurtbussen worden bestuurd door (uitsluitend) vrijwilligers en er is behoefte om het vrijwilligerskorps weer aan te vullen. Niet alleen voor de bestaande (5) lijnen, maar ook omdat er plannen zijn om met een extra lijn een verbinding tussen Grave en Wijchen tot stand te brengen.

Ruim 35 jaar geleden deed de eerste buurtbus in deze regio zijn intrede en reed een dienstregeling tussen Wijchen en Heumen. In de afgelopen jaren is het lijnennet fors uitgebreid en rijden de ca. 115 vrijwilligers op werkdagen op 5 lijnen:
Lijn 561: Wijchen – Overasselt – Heumen – Malden v.v.;
Lijn 562: Malden – Groesbeek – Berg en Dal – Beek v.v.;
Lijn 563: Wijchen – Hernen – Bergharen – Batenburg v.v.;
Lijn 564: Groesbeek Stekkenberg – Molenhoek v.v.;
Lijn 565: Wijchen – Beuningen v.v.

Doordat de afgelopen tijd een aantal vrijwilligers door persoonlijke omstandigheden zijn gestopt als chauffeur, is er behoefte aan nieuwe enthousiaste mensen die de lege plekken willen invullen. Om buurtbuschauffeur te worden is naast dat enthousiasme alleen een geldig B-rijbewijs nodig én de bereidheid om tenminste 1 keer per 1 à 2 weken een dienst van ca. 4 uur in te vullen.
Nadere informatie is te vinden op de website van de vereniging www.buurtbus.com waar ook (op het tabblad “Vrijwilligers”) een aanmeldingsformulier te vinden is. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook contact opnemen met de secretaris van de vereniging (zie daartoe het tabblad “Contact” op de website).

De buurtbus
Buurtbussen zijn een manier om op (voor grote bussen) onrendabele lijnen toch openbaar vervoer te kunnen aanbieden, zodat mensen die geen eigen vervoer hebben zich ook in de vaak dunbevolkte gebieden kunnen verplaatsen. En doordat de chauffeurs (m/v) hun werk als vrijwilliger doen is het mogelijk om deze voorziening in stand te houden.
De chauffeurs voorzien daarmee in een maatschappelijke behoefte, waarbij er jaarlijks ca. 75.000 reizigers worden vervoerd. Ook geeft het hen een fijne manier om actief bezig te zijn met veelal gezellige contacten met reizigers en (periodiek) met de collega-chauffeurs.
Het onderlinge contact tussen chauffeurs beperkt zich overigens niet alleen tot de periodieke vergaderingen, de jaarlijkse feestavond en de altijd gezellige Kerstbijeenkomsten. Ook onderling hebben veel chauffeurs contact met elkaar. Daarnaast zien ze elkaar in ieder geval bij het wisselen van de dienst.
Per lijn zijn er 3 diensten per dag en een chauffeur rijdt (in herkenbare kleding) volgens een vast rooster in het algemeen één dienst (van ca. 4 uur) per week en sommigen rijden één dienst in de 2 weken.

De buurtbussen worden onderhouden door de technische dienst van BRENG (de concessiehouder voor het openbaar vervoer in dit gebied). Sinds begin 2019 rijden we in nieuwe (automatisch geschakelde) 9-persoons Mercedes-bussen met brede instapdeur.
Elke buurtbuslijn heeft een lijncoördinator, die de chauffeurs bijstaat op moment dat daar behoefte aan is. De wat meer zakelijke aspecten, zoals contacten met Breng, provincie en gemeenten, worden door een 3-koppig bestuur verzorgd.

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.