Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Wijkcentrum 't Achterom

Wijkcentrum 't Achterom

Wijkcentrum 't Achterom heeft de ambitie de spil te willen zijn van het sociale leven in de wijk. Het bestuur wil dat in principe alle verenigingen en groepen in de wijk in 't Achterom onderdak kunnen vinden. Het wijkcentrum is doordeweeks overdag en 's avonds geopend; met uitzondering van de vrijdagmorgen. In het weekend alleen geopend bij speciale activiteiten.

Het bestuur is van mening dat het wijkcentrum het middelpunt moet zijn in de wijk van het sociale-culturele leven voor jong en oud. Het moet een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn waarin faciliteiten aangeboden worden voor een breed scala aan groepsactiviteiten primair gericht op bewoners uit Achterlo. Ons streefdoel het hebben van een mooi en gebruiksvriendelijk gebouw, aangepast aan de eisen van deze tijd is inmiddels na de heropening op 2 november 2012 bereikt.

Het doel op langere termijn is zeven dagen per week geopend te zijn, mits dat exploitabel haalbaar is. Het moet het sociale middelpunt van de wijk zijn van waaruit alle wijkgerichte activiteiten plaats vinden.

Naast de beheerder wordt er veel werk verzet door vrijwilligers die, met name in de avonduren, bardiensten verrichten. Ook de sporters uit de sportzaal, die aan ons wijkcentrum verbonden is, maken van de bar gebruik. 's Avonds is de toegang tot de sportzaal geregeld via het wijkcentrum.

De sportzaal wordt overdag gebruikt voor gymnastiekonderwijs door basisscholen.

Ook de kerk, die door een overkapping met het wijkcentrum is verbonden, maakt bij bepaalde activiteiten gebruik van bepaalde ruimtes in het wijkcentrum. 

Het Bestuur bestaat momenteel uit vier leden te weten:

Maria de Jong, waarnemend voorzitter; Bas Verschoor, Secretaris; Wil van Brandenburg, Penningmeester; alsmede Theo Wüpping, Bestuurslid met als aandachtsveld onder meer de PR.

Voor meer informatie kijkt u op onze website www.achterlo.nl

Email:

achterom@achterlo.nl

pr-achterom@achterlo.nl

ledenadministratie-achterom@achterlo.nl

beheerder@achterlo.nl

Telefoon: (024) 6415114

 

Laatste berichten