Wijwijchen.nl

Inloggen of inschrijven

Verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom te vergroten, zijn er 30 km/u-zones. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. Het gaat vooral om woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen.

Zelf kunt u ook bijdragen aan de verkeersveiligheid in uw wijk. Op de website van Veilig Verkeer Nederland staan suggesties wat u, samen met uw buurtgenoten, kunt organiseren om uw buurt veiliger te maken.

Victor Veilig Verkeersmaatje

Victor Veilig Verkeersmaatje is een felgroen poppetje van ongeveer tachtig centimeter. Als u deze langs de kant van de weg plaatst, waarschuwt u daarmee automobilisten voor spelende kinderen. U kunt een verkeersmaatje bij de gemeente Wijchen lenen. Leest u hieronder wel even wat u moet doen en welke voorwaarden er zijn.

Voorwaarden voor uitleen Victor Veilig Verkeersmaatje

  • Uw buurtbewoners vinden het geen probleem om een verkeersmaatje in de straat te hebben.
  • U bent vanaf het ophalen tot aan het terugbrengen verantwoordelijk voor het verkeersmaatje.
  • U zorgt zelf voor het ophalen en het op tijd terugbrengen van het verkeersmaatje.
  • U moet gebruik maken van het bevestigingsmateriaal dat wij meegeven.
  • U mag een verkeersmaatje niet op de weg plaatsen. Plaats hem op de stoep, in een groenstrook of op een persoonlijke inrit.
  • De gemeente Wijchen is niet aansprakelijk voor letsel en schade door en tijdens het gebruik van een verkeersmaatje.
  • Over zaken die niet in deze voorwaarden geregeld zijn, beslist de gemeente Wijchen.

Hoe werkt het?

De verkeersmaatjes van de gemeente Wijchen staan op de gemeentewerf. Wilt u er een lenen? Dat kan! U kunt een verkeersmaatje voor maximaal 3 weken lenen. U reserveert een verkeersmaatje gemakkelijk online via de website van de gemeente.

Verkeersonveilige situatie melden

Wilt u de gemeente op de hoogte stellen van een verkeersonveilige situatie? Ga dan naar de website van de gemeente Wijchen.

Meer informatie

Bent u op zoek naar verdere informatie over verkeersveiligheid? Kijk dan ook eens op de deze website.