Wijwijchen.nl

Inloggen of inschrijven

Huisregels BuurtWhatsApp

Het is belangrijk om goede afspraken te maken voor de BuurtWhatsApp. Hiervoor kunt u de onderstaande 'regels' als leidraad gebruiken.

 

Gebruik de BuurtWhatsApp-groep volgens de SAAR afkorting:

 • S = Signaleren: Let op het gedrag van een persoon; wat is (niet) normaal in uw buurt op dit tijdstip.
 • A = Alarmeren: Ziet u een verdachte persoon of situatie, bel dan 112.
 • A = Appen: Stuur een berichtje in de BuurtWhatsApp met de beschrijving van de situatie. Laat ook weten dat 112 gebeld is. Voorkom een regen van 112 meldingen!
 • R = Reageren: Laat merken dat u iets gehoord of gezien heeft (bijvoorbeeld door het licht aan te doen of de hond uit te laten). Ga alleen naar buiten als het veilig is.

 

 • BuurtWhatsApp is een burgerinitiatief.
 • De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
 • Deelnemers zijn woonachtig / gevestigd in het BuurtWhatsApp-gebied waarbij de deelnemer is aangesloten.
 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 • Gebruik deze BuurtWhatsApp alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact / privéberichten.
 • Denk bij daderkenmerken aan: geslacht, huidskleur, lengte en gezicht.
 • Denk bij voertuigkenmerken aan: kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan ten behoeve van het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk / van meerwaarde is.
 • Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels / wetten. 
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren.
 • Het niet houden aan de afspraken kan leiden tot verwijdering uit de groep. De beheerder van de groep beslist hierover tenzij anders is afgesproken in de BuurtWhatsApp.