Menu

Social Club Hand in Hand

Wie zijn wij?

Het initiatief is genomen door Randa, een Syrische vluchtelinge en wordt ondersteund door Wijchense vrijwilligers en de gemeente Wijchen

Waarom een social club?

Nieuwe Wijchenaren willen sneller onderdeel worden van de Wijchense samenleving, werk vinden, hun eigen geld verdienen. De Nederlandse taal goed spreken is daarvoor noodzakelijk.
Zij doen dit het liefst met oude Wijchenaren om naast beter Nederlands te leren spreken, ook elkaars omgangsvormen en gewoontes te begrijpen, elkaar te leren kennen en te vertellen over hun land, cultuur en waarom zij in Nederland zijn.
Op school zitten is niet genoeg, spreken leer je daarbuiten in contacten met Wijchenaren.

Oude Wijchenaren kunnen meer te weten komen over de landen en culturen waar de nieuwe Wijchenaren vandaan komen, waarom zij in Nederland zijn, hoe ziet hun leven eruit, wat zijn hun verwachtingen.

Op welke wijze?

Door een gezellige ontmoetingsruimte te creƫren voor een (gratis) kop koffie of thee en een goed gesprek in het Nederlands.
De nieuwe Wijchenaren bieden door middel van workshops en presentaties inzicht in hun land, cultuur, politiek, godsdienst, sporten en keuken.
Er wordt een activiteitenprogramma aangeboden onder de thema's Eten & Drinken, Filosofie, Cultuur & Religie, Gezondheid & Opvoeden, Bewegen, Creativiteit en Werk.

Waar en wanneer?

Iedere maandag en donderdag van 9 tot 20 uur en op zaterdag van 11 tot 24 uur
in Wijkcentrum Zuiderpoort

Grenzeloos ontmoeten,inspireren en leren

bij

Social Club

HAND in HAND


Wie zijn wij?


Het initiatief is genomendoor Randa, een Syrische vluchtelinge en wordt ondersteund doorWijchense vrijwilligers en de gemeente Wijchen


Waarom een social club?


 Nieuwe Wijchenaren willensneller onderdeel worden van de Wijchense samenleving, werk vinden,hun eigen geld verdienen.  De Nederlandse taal goed spreken isdaarvoor noodzakelijk.

 Zij doen dit het liefstmet oude Wijchenaren om naast beter Nederlands te leren spreken, ookelkaars omgangsvormen en gewoontes te begrijpen, elkaar te lerenkennen en te vertellen over hun land, cultuur en waarom zij inNederland zijn.

Op school zitten is nietgenoeg, spreken leer je daarbuiten in contacten met Wijchenaren.


Oude Wijchenaren kunnenmeer te weten komen over de landen en culturen waar de nieuweWijchenaren vandaan komen, waarom zij in Nederland zijn, hoe ziet hunleven eruit, wat zijn hun verwachtingen. 

 

Op welke wijze?


Door een gezelligeontmoetingsruimte te creëren voor een (gratis) kop koffie of thee eneen goed gesprek  in het Nederlands. 

De nieuwe Wijchenarenbieden door middel van workshops en presentaties inzicht in hun land,cultuur, politiek, godsdienst, sporten en keuken.

Er wordt eenactiviteitenprogramma aangeboden onder de thema's Eten  & Drinken, Filosofie, Cultuur & Religie, Gezondheid & Opvoeden,Bewegen, Creativiteit en Werk.


Waar en wanneer?


Iedere maandag endonderdag van 9 tot 20 uur en op zaterdag van 11 tot 24 uur 

in Wijkcentrum Zuiderpoort


Iets voor jou?


Kom eens een kijkje nemen

Je kan elk momentbinnenlopen.

Je bent van harte welkom!


Informatie

Facebook: HandinHandWijchen

Email:handinhandwijchen@gmail.comDit initiatief wordtondersteund door de gemeente Wijchen, Wijchense vrijwilligers,Vluchtelingenwerk, Dasta

 

Laatste berichten

Er zijn nog geen nieuwsberichten toegevoegd door deze groep.