Wijwijchen.nl

Inloggen of inschrijven

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling kan u helpen bij lastige situaties om weer met uw buren in gesprek te komen. Goed getrainde Bemiddelaars bieden handvatten en ondersteuning, zodat u zelf oplossingen kunt vinden en het woonplezier vergroot wordt.

Het is belangrijk dat u er samen met uw buren uit wilt komen.

De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wat er wordt gezegd blijft tussen u en de buurtbemiddelaars. Pas als u dat wilt nemen we contact op met de buren.

Buurtbemiddelaars zijn onpartijdig. Ze geven geen oordeel over u, uw buren of de situatie. Bemiddeling is gratis.

Meer informatie
Deel dit bericht!

Andere producten & diensten