Menu

Het Dorpsontwikkelingsplan Alverna is opgesteld vanuit een breed gedragen visie over de toekomst van Alverna. Een visie waarin richting wordt gegeven aan hoe het dorp en het buitengebied er de komende jaren uit zouden moeten zien. Een plan waarin staat wat we willen behouden en wat we willen versterken, hoe we willen wonen en werken, recreƫren en ontspannen. Het dorpsontwikkelingsplan is opgesteld aan de hand van de input van de inwoners van Alverna. Een volgende stap is de uitvoering van het plan. Ook hier kunt u aan bijdragen in een van de uitwerkgroepen.
Het dorpsontwikkelingsplan is opgesteld aan de hand van de input van de inwoners van Alverna. Een volgende stap is de uitvoering van het plan. Ook hier kunt u aan bijdragen in een van de uitwerkgroepen.

Graafseweg 570, Wijchen


info@dopalverna.nl


Hoe is de DOP tot stand gekomen?

In mei 2015 is de werkgroep Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Alverna van start gegaan. September 2016 was het plan klaar waarna de uitwerkgroepen van start konden gaan om de plannen uit het dorpsplan te realiseren. Het initiatief komt vanuit de gemeente. Alle kernen in Wijchen schrijven een eigen dorpsplan, waarbij de bewoners zelf invloed hebben op de ontwikkelingen van hun kern.

Voorzitter John Peters (JohnenMarian84@kpnmail.nl)


Momenteel zijn er zes uitwerkgroepen voor DOP Alverna actief:

  • Wonen

voorzitter Marcel Willems (marcel.willems@xmsnet.nl)

  • Fiets en wandelpaden

voorzitter Piet de Bruijn (bruijnpiet6603@gmail.com)

  • Snel internet

voorzitter Wil Schamp (info@lucy-dameskleding.nl)

  • Duurzaamheid

voorzitter Elly Jaspers (ellyjaspers@live.nl)

  • Jeugdvoorzieningen

voorzitter Tim Smit (irtimsmit@gmail.com)

  • Samenwerken en verbondenheid

voorzitter Pieter van der Have (pietervanderhave@gmail.com)

  • De uitwerkgroep ‘Bermen Graafseweg’ heeft kort bestaan. Nadat de bewoners unaniem kozen voor grasbermen, heeft de gemeente hier naar geluisterd en de bloemrijke bermen aangepast.


Meer informatie?
 Voor actuele informatie kijkt u op onze Facebook-groep ,  Twitter of LinkedIn. Voor meer informatie of ideeën kunt u mailen naar: info@dopalverna.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief van DOP Alverna.