Test je ook mee?
Wij werken aan een nieuwe lay-out.
Vanaf 2 april is deze beschikbaar. Wil je de nieuwe lay-out alvast gebruiken?
Test nu mee en laat ons weten wat je er van vindt!
Ik doe mee! Liever niet
Menu

Buurtverhalen

Hieronder staan alle verhalen of blogs die je buurtgenoten op de site plaatsten. Ze zijn blij met jouw reactie!

Pagina's (1): 1
Titel Omschrijving
Op deze plaats proberen we elke maand iemand centraal te stellen die op een wijze in de samenleving van Wijchen een begrip was en is.Dit keer Jan ( J.M. ) v.d. Put. Hij werd geboren in februari 1937 in Oog A1 in Utrecht. Zijn vader heette ook Jan en zijn moeder was Miep Robben. Het gezin bestond uit vijf kinderen; twee jongens en drie meisjes. Jan was de oudste. In 1938 werd verhuisd naar Nijmegen, Hertstraat. Op dit adres werden ook de meeste oorlogservaringen beleefd. Via een gat in de muur kon je vluchten naar het huis van de buren, maar uiteraard ook omgekeerd. In de onmiddellijke omgeving van het woonblok van vijf woningen stond een afweergeschut. Aan munitie ( hoe gevaarlijk , maar hoe verleidelijk ook bij jeugd, ) geen gebrek. Handgranaten in overvloed. Tijdens het afschieten de handen tegen de oren i.v.m. de geluidsoverlast. Maar als je dan toch nog i.v.m. de luchtdruk enkele centimeters van je plaats geblazen werd mocht je niet klagen. Ja de Canadezen waren in de buurt. Want sinds 1944 waren die op verschillen adressen “ingekwartierd”. In de schuurtjes van de woonhuizen bakten de Canadezen wit brood, zo wit; dat kende hier in Nederland niemand. Op zolder speelde de jeugd stiekem met de revolvers. De straf die Jan daarvoor kreeg zal hij nooit meer vergeten, en wil hij ook nu nog niet verklappen.In de oorlogsjaren werd de familie v.d. Put, als gevolg van een granaatinslag geëvacueerd van Nijmegen naar Wijchen. De familie Derks heeft hen daar, op Alverna, opgevangen en voor zover nodig en mogelijk begeleid. Vol gepaste trots vertelt hij over het leven op Alverna en de heerlijke herinneringen. Er was echt geen betere manier om Alverna te leren kennen, en nooit meer te vergeten.OPGROEITIJD De lagere school St. Jozef werd bezocht aan de Bijleveldsingel in Nijmegen. Daarna ging hij twee en een half jaar naar het Klein Seminarie van de Orde “Kruisheren” in Uden. Maar met alle respect dat lag hem niet zo. Het begon zich in de beginfase meer of meer stiekem daarvan af te keren, maar later was het niet meer geheim te houden. De ambitie voor het “ Slagerswerk “ trok te hard. En nu, min of meer legaal. Jan wilde niet meer naar het Seminarie en vond een slagersblad van zijn vader, en daarin stond een advertentie voor een “slagersknecht, en tevens “intern”. Hij solliciteerde op deze functie en werd aangenomen. Naar zijn thuis gaan, was geen optie. Vandaar dat hij in Helmond is terecht gekomen voor de praktijkkennis van “slager”. In Utrecht heeft hij zijn studie hiervoor gedaan en afgemaakt. Ook het “slagersvakdiploma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken speelde hierbij een rol. Het slagersvak werd dus in Helmond geleerd. Op zijn vijftiende ging hij dan ook “intern” bij die slager in Helmond. Na veel omzwervingen werd uiteindelijk, inclusief de onderwijskundige kant, de Slagersvakschool in Utrecht met succes afgerond. Ook het slagersvakdiploma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken speelde hierbij een rol.Hierna moest hij in militaire dienst. Achttien maanden, Enkele legerplaatsen; Bergen op Zoom, Ede enz.GEZINSLEVEN Na de militaire diensttijd zette hij samen met een compagnon een “Krokettenfabriek” op aan de Bloemerstraat te Nijmegen; en vervolgens werd die verhuisd naar de 1e Walstraat ook in Nijmegen. Op zichzelf niet zo verwonderlijk want Jan is “soms” een onrustig typeMet zijn vrouw Ria is hij in 1960 getrouwd. Het gezin zou vier dochters en één zoon krijgen. Ook hebben zij inmiddels elf kleinkinderen.In 1961 kochten Jan en Ria “Hotel, restaurant café Umberto “ Ze zouden het 27 jaar laten opgroeien en bloeien. Het alom gebezigde begrip “JAN UMBERTO “ is dan ook beslist niet misplaatst.Ze wonen naar beider tevredenheid net naast het bedrijfspand.NA UMBERTO Als je eenmaal gestopt bent met activiteiten die je met veel plezier deed. En in ogen van de medebewoners ook naar tevredenheid, moet je oppassen. Zo overkwam Jan ook. Als gevolg van zijn goede netwerk in het Wijchense Bedrijfsleven werd hij door Theo Jansen; helaas al weer enige tijd geleden overleden; gevraagd om mee stageplaatsen te zoeken voor “probleemkinderen”. Het resultaat was de Jonkerbos-school aan Leemweg te Wijchen. Daar zouden ze met zijn tweeën zo’n tien jaar met veel succes aan blijven werken.Daarna ging hij dan “echt” met pensioen. HOBBIES Behalve zijn contacten met onderwijs, de leerkrachten en de schoolleidingen en niet te vergeten het bedrijfsleven heeft hij ook nog hobbies; fietsen, zwemmen; duiken, lezen.Jan, geniet er met Ria, de kinderen en kleinkinderen nog lang van
Op deze plaats proberen we elke maand iemand centraal te stellen die op een of andere manier in de samenleving van Wijchen een begrip was en is.Dit keer Albert Gerritz Hij werd in september 1935 geboren aan de Holenbergseweg te Woezik. ( slagerswinkel )Het gezin bestaat uit zeven kinderen. ( 3 jongens en 4 meisjes ). Een zus was ouder; hijzelf was de oudste van de jongens. Moeder heette Antoinette Reijnen. Zijn vader Harry werd in 1906 in Duitsland geboren, maar kwam tijdens de oorlogsjaren van 1914-1918 naar Nederland. Hij zou daar 33 jaar de alom bekende slagerswinkel runnen.GEZINSLEVENAlbert is op 10 oktober 1961 in Ravenstein getrouwd met Lenie Langenhuijzen. Het gezin bestaat verder uit twee ( uitwonende ) kinderen. Voorts zijn ze grootouders van vier kleinkinderen. Ook hij was met zijn broers/zussen voorbestemd om de slagerij van vader op te volgen. Maar ja, dat liep even anders. Na de Holenbergseweg, woonde hij nog aan de Woeziksestraat, en momenteel is zijn woonadres op Diepvoorde.Het Lager Onderwijs werd doorlopen aan de Paschalisschool te Woezik. Voorts werd het Voortgezet Onderwijs gevolgd aan de zojuist nieuw opgestarte MULO op Tienakker. Het hoofd van die school was dhr. Nillissen. Daarna volgde zijn dienstbetrekking op de financiële administratie van de technische school dr. Poels Technische School St. Jozef en Tuinbouwschool Sint Franciscus op Jonkerbosch en de Accountantsdienst van het Ministerie van Onderwijs.In de avonduren volgde hij de Boekhoudcursussen Praktijk Diploma Boekhouden ( P.D.B. ), Moderne Bedrijfs Administratie ( M.B.A.) en Staats Praktijk Diploma ( S.P.D. ) POLITIEKIn 1966 kwam hij in de politiek terecht. Via de lijst van “meester” Jansen en Jos Verbeeten werd hij tot Raadslid gekozen. Van 1970 tot en met 1990 was hij zelfs Wethouder. Hij maakte nogal wat Burgemeesters mee. Van Thiel, Arends, Hendrikx, Steegmans.Gedurende de zittingsperiode van Burgemeester Jan Hendrikx heeft hij deze, bij diens vertrek, zelfs negen maanden als zodanig vervangen.De inhoud van bijna alle portefeuilles heeft hij wel gehad.Tot 1978 maakte hij deel uit van een persoonlijke politieke lijst, daarna van een van de landelijk bekende partijen ( C.D.A. )In zijn politieke leven kwamen o.a. het Zwembad, het Skicentrum, hetPolitiebureau, de Beerendonk, de tennis-accommodaties en de wijkcentra tot stand. Hij kijkt daarop, terecht, met trots en met tevredenheid op terug.NEVENACTIVITEITENAlbert is de eerste Voorzitter Organisatiecomité Veemarkt en na zijn Wethoudersperiode gecertificeerd taxateur Onroerende Zaken. Hij behandel- de voor diverse gemeenten bezwaarschriften tegen de W.O.Z.waarde.HOBBIESIn 1961 heeft hij samen met Toon Jans en Gerrit Verploegen de Voetbalvereniging SC Woezik opgericht. Ook uit die tijd stamt de oprichting van de Stichting Jeugdbelangen Woezik. Als je omkijkt naar toen en kijkt naar nu, sta je versteld wat er allemaal tot stand gekomen is. Thans houdt hij zich nog uitsluitend bezig met het promoten van de S.C.Elke zondag voormiddag gaat hij lopen door het Leurse Bos. Verder gaat hij regelmatig fietsen en wandelen. Ook voor biljarten heeft hij belangstelling.Hij is 25 jaar bestuurslid geweest van de Stichting Charitas, waarvan de laatste acht jaren als voorzitter.En dan werkt hij ook nog eens in de tuin. Genieten van zijn pensioen doet hij. Van de kleinkinderen genieten hij en Lenie volop. Het is een feest om peren te plukken bij hun dochter en schoonzoon.Lezen doet hij graag. Voor het thema Geschiedenis heeft hij warme belangstelling. De thema’s Politiek en Onroerend Goed blijven echter ook zijn belangstelling opeisen.Hij maakt deel uit van het Genootschap van Gemeentesecretarissen, Burgemeesters en Wethouders die Wijchen bestuurd hebben.ONDERSCHEIDINGENHij is benoemd tot “erelid van SC. Woezik”Bij zijn afscheid als waarnemend Burgemeester en Wethouder werd hij onderscheiden met de versierselen verbonden aan “ Ridder in de Orde Oranje Nassau ”.TOT SLOTDe conclusie lijkt gerechtvaardigd “Waar haalt hij alle tijd vandaan”.
Op deze plaats proberen we elke maand iemand centraal te stellen die op een of andere manier in de samenleving van Wijchen een begrip was en is.Dit keer Peter van Wanrooy geboren in 1948 in Apeldoorn in het buitengebied richting Deventer. Tegenwoordig wonen Peter en zijn vrouw aan de Mr. Van Coothlaan, Wijchen. Hij is getrouwd met Toos Stroeken. Ze hebben drie kinderen; een dochter en twee zoons, die naar de mening van beiden te ver weg wonen; Rotterdam, Utrecht en Nuenen. Voorts zijn ze de trotse grootouders van twee kleinkinderen.HOE HET BEGONZijn vader was Martin; van beroep verpleegkundige in de psychiatrie, en zijn moeder Anna; huisvrouw. Het gezin bestaat naast Peter uit drie oudere zussen en een jongere broer. Hij ging in Apeldoorn naar de Lagere School.Daarna bezocht hij, eveneens in Apeldoorn de MULO. en daarna in 1964 twee jaar HBS. Ter plaatse was er qua onderwijs voldoende keuze; er was katholiek-, protestantchristelijk en openbaar onderwijs. Voor de katholieke familie van Wanrooy was de keuze dus min of meer logisch.In de lagere schoolperiode wilde hij “boer “ worden, maar daar is hij; al dan niet als gevolg van raadgevingen uit diverse kanten toch snel van af gestapt. Vervolgens wilde hij iets in “auto’s gaan doen, maar werd vreemd genoeg niet aangenomen op de HTS-Apeldoorn. Mogelijk heeft hierbij ook “vraag- en aanbod “ van personeel een rol gespeeld.Het einde-jaar van de HBS zorgde er wel voor dat hij een andere kijk op studierichting enz. ging krijgen, want hij koos voor de studie Geneeskunde aan de K.U Radboud Nijmegen waar hij in 1974 afstudeerde. Deze studie bestond uit twee delen. Een theoretisch deel dat afgesloten wordt met een doctoraalexamen. Dit wordt gevolgd door co-assistentschappen. Dit zijn stagen en ziekenhuizen en ook bij een huisarts. Zo kwam hij, na enkele adressen in Wolfheze, Den Bosch en Venlo, bij de huisartsen De Winter en van Ree terecht. Na het afstuderen als arts moest hij nog in militaire dienst. VERVOLGENSIn 1974 leerde hij zijn vrouw kennen tijdens een wintervakantie. Zij was werkzaam in de biologie en gaf les aan studenten die de opleiding voor diëtiste volgden aan de Hoge School Arnhem Nijmegen.Zij groeide op in een gezin van drie dochters en vier zonen.In 1975 zijn ze in Venlo getrouwd.Ondertussen was hij in loondienst gekomen van de genoemde huisartsen, om er nog later lid van de Maatschap te worden.In 1988 is hij toen voor zichzelf begonnen en werkte hij vanaf 1990 nog 22 jaar samen met mevr. Theloesen-van Bergen in de praktijkruimte op het Europaplein.In 2012 is hij gestopt met zijn werkzaamheden.HOBBIESHij heeft diverse hobby’s. Zijn grootste hobby is echter meubeltjes maken van hout. Daarvoor moeten in principe veel andere activiteiten wachten of wijken, Verder is hij met veel plezier chauffeur op de buurtbus. De werkzaamheden aan zijn eigen huis, al dan niet te beschouwen als onderhoud doet ie zelf. Ook zijn kinderen kloppen, vanwege dit soort werk aan hun eigen huis, nooit tevergeefs bij hem aan, Ook de tuin doet hijzelf.Met zijn vrouw voert hij graag een uitvoerig gesprek over het milieu, natuur en leefgewoonten van de mensen.Fietsen met vrienden is ook een passie. Met zijn echtgenote iets minder als gevolg van lichamelijke ongemakken.Contacten met vrienden, oud collega’s en bekenden in o.a. Zwolle, Hoofddorp en Zuid Laren houdt hij graag in stand.EN DAN DIT NOGBelangstelling voor bestuurlijke functies heeft hij eigenlijk niet. Lezingen voor grote gezelschappen zijn niet echt “zijn ding”. Liever meer “face to face gesprekken”.Hij heeft veel begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin de huidige huisartsen moeten werken. Een grote praktijk (gem. 2200 patiënten ), grote verantwoordelijkheden, onregelmatige werktijden en de min of meer regel- matig ontevreden reacties of blijken van waardering…
Op deze plaats proberen we elke maand iemand centraal te stellen die op een of andere manier in de samenleving van Wijchen een begrip was en is.Dit keer Bert Oosterveer. Hij werd geboren in Schiedam tegenwoordig woonachtig aan de Ringlaan te Wijchen ongeveer waar vroeger de Everarduskerk gestaan heeft.Gedurende de periode 1976-1986 woonde hij op Alverna en vervolgens tot 1996 In Wijchen-NoordHij is 65 jaar en getrouwd met Corry Beyer Zij kregen vier kinderen. De oudste ( dochter ) woont in Groningen en drie zonen in Wijchen. Deze maand is het een jaar geleden dat zijn zoon Wouter (fysiotherapeut ) veel te jong toch nog plotseling kwam te overlijden. Voorts hebben Bert en Corry zeven kleinkinderen.HOE HET ALLEMAAL BEGON Bert groeide op als oudste in een gezin van vijf kinderen; Drie jongens en twee meisjes. Zijn vader Johan ( Joop ) Oosterveer van beroep chauffeur bij de gemeente en werkzaam bij de Vrijwillige Brandweer. Zijn moeder heette Lena Passchier, afkomstig uit de Bollenstreek.In Schiedam ging hij naar de Lagere School. Daarna ging hij intern naar het zogeheten Klein Seminarie aan het Dominicuscollege te Nijmegen. Maar daar kwam hij voortijdig weer van terug naar huis omdat het internaat in 1969 werd gesloten. Tot zijn achttiende levensjaar volgde hij de Bèta-opleiding aan het gymnasium te Schiedam.In 1971 startte hij de studie Pastorale Theologie aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen met het doel Pastor te worden. In 1981 studeerde hij af als Doctorandus. Tijdens deze studie gaf hij 1,5 jaar godsdienstles aan het Dominicus College te Nijmegen en aan de Technische School te Groesbeek.TIJDENS EN NA DE STUDIE In 1976 leerde hij tijdens zijn pastorale stage aan het KRO-Omroep-pastoraat “t Zand in Amersfoort zijn vrouw Corrie kennen en zij trouwden in 1976 te Nijmegen. Corrie werd geboren in Elden waar haar ouders een boerderij runden. Inmiddels zijn ze dus al weer bijna 42 jaar getrouwd. Zij is wel gestopt met haar werk als fysiotherapeute. Bert, daarentegen, is als ZZP-er nog steeds beschikbaar voor begeleiding bij begrafenissen, crematies en andere pastorale diensten. Heel toepasselijk staat de afkorting ZZP in zijn geval ook voor Zingeving Zorg en Pastoraat.Hij startte destijds als Pastoraal werker in Nijmegen; in de Emmausparochie, als Jongerenpastor voor de Lourdeskerk, Fatimakerk, Groenestraatkerk en Goffertkerk.In 1983 heeft hij pastor Verbruggen opgevolgd als basispastor bij de Goffertkerk.In 1989 werd hij vaste Pastor van de Paschaliskerk in Woezik, onderdeel van wat toen nog Parochie De Hoeksteen heette en Parochie De Twaalf Apostelen. Dit dienstverband liep in 2012 af.Sedert 2001 is hij daarnaast werkzaam als geestelijk verzorger in de Gehandicaptenzorg, destijds gestart bij de Groesbeekse Tehuizen, nu bij de Stichting Pluryn. HOBBIES Een grote hobby van hem is jarenlang het organiseren van reizen geweest. Groepsreizen “met stip “noemt hij ze zelf nader verklaard, bedoeld met een culturele, religieuze inslag.De belangstelling hiervoor is min of meer ontstaan uit de tijd dat Van Dongen uit Zeeland nog bestond en door hem op een andere schaal is voortgezet en uitgebouwd, met reizen naar het Heilig Land, Santiago de Compostella, Rome, Praag enz.Een andere hobby is wandelen. Met zijn vrouw liep hij de Pieterpadroute bijna helemaal uit. Eén keer, in 1982 nam hij deel aan de Nijmeegse Vierdaagse.Hij houdt ook van tuinieren, zo te zien ook een hobby waar veel tijd in gaat zitten, maar gelet op het resultaat de moeite waardBridge is ook een activiteit die zijn aandacht trekt. Hij is momenteel bestuurslid van de Bridge Club Wijchen.Lezen, Niet direct gericht op een special thema of onderwerp, maar toch.Hij was in het verleden ook medewerker aan een preektijdschrift voor Pastoren en Predikanten.Hij zingt graag. Hij is lid van het Koor “Canto Novio” onder leiding van Frans Vodegel.Samen met een groot Dameskoor onder leiding van dezelfde dirigent werd onlangs nog een concert uitgevoerd in de St. Stevenskerk in NijmegenKomende zomervakantie wil hij samen met zijn vrouw een fietstocht van enkele weken door Nederland en Vlaanderen maken. OVERIGE ACTIVITEITEN Als geestelijk adviseur is Bert al vele jaren lang lid van de Commissie Landbouw en Samenleving van de ZLTO ( voorheen NCB ).Een paar jaar geleden heeft hij de activiteiten van oudpastoor Frans Verheijen bij de organisatie en bezorging van de kerstpakketten door de Wijchens Kerstengelen ( stichting Vrienden van het Wijchens Kerstpakket ) overgenomen toen die, i.v.m. zijn leeftijd een stapje terug wilde doen.
WIE KENT HAAR NIETOp deze plaats proberen we elke maand iemand centraal te stellen die op een of andere manier in de samenleving van Wijchen een begrip was en is.Dit keer Annie ( Rossen )-Kloosterman. Zij werd geboren op het adres Verlengde Zandstraat A55 F te Wijchen. Tegenwoordig heet dit adres Meidoornstraat. Haar moeder heette Dora Thoonen en was afkomstig uit Nijmegen. Haar vader was Gerardus Kloosterman, voor de ouderen in Wijchen beter bekend als “de man van het licht ( PGEM )“. Zij is de oudste in een gezin met nog 2 broers ( waarvan één is overleden ) en twee zusjes.HOE HET ALLEMAAL BEGON Ze ging naar de bewaarschool in het Laantje. Het Lager Onderwijs volgde zij op de meisjesschool op de Tienakker. Het onderwijspersoneel bestond toen uit juffrouw Luijten, zuster Sigeberta, juffrouw Simons, juffrouw Hol en juffrouw v.d. Biggelaar. Ieder met haar eigen karakter en wat geen nadere toelichting behoeft. De Huishoudschool was voor haar op de Markt, waar nu Zaal Vier gevestigd is. Het theoriedeel vond plaats in de vroegere Landbouwschool aan de Balgoyseweg. Het vakkenpakket Koken, Naaien, Poetsen en Algemeen Vormend Onderwijs. Toen ze in het tweede leerjaar zat stierf haar vader plotseling en werd ze van school gehaald om haar moeder te helpen omdat die met vijf jonge kinderen achterbleef. Een paar jaar later begon ze aan een vierjarige opleiding in Nijmegen voor “Coupeuse “. Voor het landelijk examen moest ze naar Utrecht. Dit beviel haar echter beter dan thuis met haar moeder het huishouden draaiende te houden. Compleet met het steeds weer terugkomende poetswerk waar ze een hekel aan had.Het Middenstandsdiploma haalde ze door opleiding via de plaatselijke bekende boekhouder/accountant de heer van Campen.Haar werkzaamheden buitenshuis verrichtte zij bij diverse modezaken in Nijmegen. Voorbeelden zijn Haspels Bonneterie, “t Jaegerhuijs en Boers aan de St. Annastraat.GEZINSLEVEN Op een verjaardag leerde ze haar, in Nijmegen geboren, man Jo Rossen kennen. Met hem zou ze zeven jaar verkering hebben. Deze tijd werd besteed aan het zoeken naar woonruimte en het sparen voor de uitzet. In 1965 zijn ze in Wijchen getrouwd. Ze heeft zelfs nog een tijdje in Nijmegen gewoond, De meeste tijd heeft ze echter eerst met de familie en later als eigen gezin gewoond op het huidige woonadres aan de Leeuwebekstraat. Het gezin kreeg twee kinderen ( dochters ) Vol trots kan ze zeggen dat die via studie en werk goed terecht gekomen zijn. Helaas is haar echtgenoot na twintig jaar huwelijk veel te jong aan de ongeneeslijke ziekte overleden. Als geboren en getogen Wijchense is ze haar meisjesnaam blijven voeren.VRIJWILLIGERSWERK Op de Lagere School in Nijmegen begeleidde ze al kinderen bij de spel- en leesactiviteiten.Daar zat ze ook in de Ouderraad.Terug in Wijchen zou ze dat blijven doen In de jaren tachtig gaf ze al naailes o.a. in de toenmalige Meshallen en dan met name voor de stichting De Baanbreker. In Huize Joachim en Anna te Nijmegen, waar haar moeder werd verpleegd, zat ze in de Cliëntenraad, waarvan acht jaar als voorzitter. Het zittend bestuur had daarmee dus goed opgelet en kwaliteit binnen gehaald. Juist ook gedurende de periode dat de nieuwbouwplannen voor advies en ter beoordeling werden voorgelegd, maar ook gerealiseerd.In Nijmegen maakte ze al deel uit van een Kerkkoor. Toen ze in 1978 weer in Wijchen kwam wonen werd dit met het lidmaatschap van het plaatselijk Kerkkoor gewoon voortgezet.In 1998 werd ze “ Avondwake “ Met activiteiten voorafgaand aan de Uitvaartdienst en tijdens de Dienst. Dat ging niet zomaar. Eerst een Pastorale toerustingscursus, die veel opdrachten met zich meebracht om thuis te oefenen en met medecursisten en docenten. Hiertoe behoort ook het voorgaan tijdens gebedsdiensten. Het uiteindelijke resultaat was voorbereid en ingegeven door het Bisdom Den Bosch. Annie is gastvrouw van het Parochieel Centrum. Ook vrijwilligerswerk wat haar in contact brengt met mensen.Voorts is zij voorleesmoeder voor buitenlandse kinderen. Een project van de plaatselijk Bibliotheek.ONDERSCHEIDINGEN Zij werd onderscheiden met de Zilveren Speld ter gelegenheid van het 25 jarig lidmaatschap en de Gouden Speld vanwege het 40 jarig lidmaatschap van de Gregoriusstichting van het Bisdom Den Bosch.HOBBIES Heeft ze daarvoor nog tijd dan?In de tuin werken. Die hobby vraagt alleen al zoveel tijd. Lekker koken en eten. Concertbezoek. De Matthäus Passion bezoekt ze jaarlijks en wil ze niet graag missen. Klassieke Muziek / Of een goed Koor. Op de TV kijken naar goede documentaires en informatieve programma’s. Met de museumjaarkaart gaat ze regelmatig op pad om kunst te bekijken.Dan de garderobe. Die moet ook op peil gehouden worden en die kleding maakt ze uiteraard zelf.Rustig een boek lezen vind ze moeilijk, want ze wil nog zoveel doen.Rond de Wijchense Kermis 2018 hoopt ze een mijlpaal te bereiken. Dan wordt ze tachtig jaar…
Op deze plaats proberen wij elke maand iemand centraal te stellen die op een of andere manier in de samenleving van Wijchen een begrip was en is.Dit keer Wil Giesbers geboren in september 1937 aan de Graafseweg te Alverna. Ter verduidelijking “Willy “ anders weten ze niet over wie ze het hebben. Zijn vader was Antoon Giesbers geboren op het Heiveld en van professie “aannemer”. Zijn moeder was Elisabeth Creemers. Het gezin heeft achttien kinderen gekregen; elf jongens en 7 meisjes. Als gevolg van overlijden zijn er momenteel 3 jongens en 3 meisjes over, waarvan “Wil” de oudste is.JEUGD EN OPGROEIPERIODE De Lagere School werd op Alverna doorlopen. Deze stond tegenover het huidige café-hotel-restaurant “ De Markies “ aan de Graafseweg op Alverna. Daarna volgden drie jaren H.B.S aan het Titus Brandsma Lyceum te Oss Vervolgens kwam hij in het bedrijfsleven terecht bij Aannemersbedrijf Giesbers en weer even later in de Verzekeringenwereld van De Nederlanden van 1845 in Nijmegen. Dit duurde zo’n 3 jaar. Via de A-jeugd van AWC leerde hij Theo Borsten kennen waarmee hij bevriend raakte. Deze vriendschap bestaat nog steeds.Via de militaire diensttijd van Theo Borsten en diens ( kennis ) tevens bestuurslid van VV.Wilhelmina te Den Bosch werd hij beoordeeld op zijn voetbalvaardigheden. Hij kreeg zodoende ook een functie op de administratie/ boekhouding van diens bedrijf, en zou zo’n tien jaren bij Den Bosch blijven spelen. Inderdaad, parttime, maar in die tijd kon dat ook niet anders. Neem nou de vele reistijden en het combineren met de aanzienlijke hoeveelheden trainingen bij een profclub die dat noodzaakte. Je kunt alleen maar respect hebben voor zijn inzet en uithoudingsvermogen. In totaal zou hij zo’n tien jaar bij VV Wilhelmina blijven. Voor wat zijn werk had hij meer adressen nodig. Bijv. Werten-Sprij in Cuijk a/d/ Maas, Verhuizen Meubelen in Nuenen, Detailhandel Dirkse te Veghel. Het laatste adres was Meubelfabriek Walraven-Bevers in Beneden-Leeuwen.PRIVÉ-GEZINSLEVENIn april 1965 trad hij in het huwelijk met Ineke Lammers uit Heiloo. Hoe kom je in Heiloo terecht vraag je je af. Wel; zij en hij waren beiden met vrienden en vriendinnen op vakantie in Valkenburg. En kwamen elkaar daar tegen. Als je het dan zo beoordeelt ligt Wijchen behoorlijk centraal. Uit het huwelijk zijn twee zoons en één dochter geboren. Deze zorgden voor zeven kleinkinderen, waarvan de jongste inmiddels ook al weer zo’n zeven jaren oud is.Honkvast waren Wil en Ineke niet want er moest ondertussen , al dan niet als gevolg van de werkzaamheden, verhuisd worden. Negen jaren Wijchen, Acht jaren Son, Negen jaren Veghel, vier jaren Beuningen, een en twintig jaren Balgoy en thans dus van het eerste naar het tweede huidige adres in Wijchen.Terugkijkend op én werk én voetbal én gezinsleven waren zijn dagen meer dan goed gevuld.Ondertussen was hij 46 jaar geworden. Tijd om wat gas terug te nemen. Neen dus.Terug uit Den Bosch heeft hij nog een tijdje bij AWC gevoetbald en komt vervolgens bij SC Woezik terecht. De altijd actieve bestuursleden van S.C. Woezik hadden hem tijdens zijn verblijf bij Wilhelmina al benaderd om daar de trainingen te komen verzorgen. Eerst nog op die ( inmiddels reeds lang ) verwijderde oude velden op Noord.HOBBIESHij kwam in het bestuur van S.C. Woezik terecht. Zijn functie werd voorzitter. Het voorzitterschap zou hij 9 jaren blijven uitoefenen.Er kwam een ander intern verenigingsbeleid wat al snel een succes bleek.Tijdens zijn voorzitterschap, werd samen met dhr. Frans de Groot , die de technische kant beheerde een complete nieuwe tribune en aanverwante faciliteiten verwezenlijkt. Bepaald geen sinecure, denkend aan eigen beheer, financiering sponsoring enz. en de vele tijd en inspanning die het vergde.Twee kampioenschappen werden door de eerste elftal behaald en zelfs twee promoties. Alle reden om tevreden terug te kunnen kijken. Met bewondering kijkt Wil met de omgeving naar de ondernemingslust van de vereniging en de speciale aandacht voor de jeugd.HOBBIES IIAndere hobbies van hem zijn o.a. belangstelling voor de sport in zijn algemeenheid. Muziek, met name de Fanfare Echo der Bergen waarvan hij zelfs nog een jaar secretaris was. Speciaal bij de organisatie van grote activiteiten en de contacten met andere organisaties is en wordt hij betrokken. Hij was 23 jaar voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting groene Grasvelden. De organisatie, waarbij alle aangesloten verenigingen zeer begaan zijn met het beheer en onderhoud van de speelvelden en waarbij de Gemeente als gesprekspartner fungeertAl weer twee jaren is hij voorzitter van de “Heemkundekring Pagus Balgoye “. Een toelichting op doelstelling en werkterrein lijkt overbodig. Een en ander in nauwe relatie met de stichting Rivierenland/Maas en Waal.Lezen? Jazeker veel belangstelling voor het historische gebeuren maar ook voor “detectives”.ONDERSCHEIDINGEN Hij is Lid van Verdienste van S.C. Woezik. Tevens hangt zijn foto in “Het Mozaiëk” in de galerie “Wall of Fame” . Daar waar alleen bekende bekende Wijchense sporters te zien zijn.Ook bleef hij via bemiddeling van de inmiddels overleden heer De Reuver nog geruime tijd betrokken bij de activiteiten van de “Oud-Internationals” van de KNVB. De lijst met bekende personen zoals o.a. Lenstra, Notermans, Appel, Stoffelen is bij lange na niet compleet, maar geeft een aardige indruk.De lijst van bekende Wijchenaren waarmee hij samen speelde aan de Leurseweg achter Veltmaat tegenover Timmermans, o.a. Langenhuizen, van Beek, Roelofs, Steeg, Dijkmans, Verkooijen enz.enz. is dat evenmin.Zijn inborst is echter van dien aard dat huldigingen met medailles enz. niet prioriteit nr. 1 hebben.
Pagina's (1): 1