Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Buurtverhalen

Hieronder staan alle verhalen of blogs die je buurtgenoten op de site plaatsten. Ze zijn blij met jouw reactie!

Pagina's (1): 1
Titel Omschrijving
WIE KENT HAAR NIETOp deze plaats proberen we elke maand iemand centraal te stellen die op een of andere manier in de samenleving van Wijchen een begrip was en is.Dit keer Annie ( Rossen )-Kloosterman. Zij werd geboren op het adres Verlengde Zandstraat A55 F te Wijchen. Tegenwoordig heet dit adres Meidoornstraat. Haar moeder heette Dora Thoonen en was afkomstig uit Nijmegen. Haar vader was Gerardus Kloosterman, voor de ouderen in Wijchen beter bekend als “de man van het licht ( PGEM )“. Zij is de oudste in een gezin met nog 2 broers ( waarvan één is overleden ) en twee zusjes.HOE HET ALLEMAAL BEGON Ze ging naar de bewaarschool in het Laantje. Het Lager Onderwijs volgde zij op de meisjesschool op de Tienakker. Het onderwijspersoneel bestond toen uit juffrouw Luijten, zuster Sigeberta, juffrouw Simons, juffrouw Hol en juffrouw v.d. Biggelaar. Ieder met haar eigen karakter en wat geen nadere toelichting behoeft. De Huishoudschool was voor haar op de Markt, waar nu Zaal Vier gevestigd is. Het theoriedeel vond plaats in de vroegere Landbouwschool aan de Balgoyseweg. Het vakkenpakket Koken, Naaien, Poetsen en Algemeen Vormend Onderwijs. Toen ze in het tweede leerjaar zat stierf haar vader plotseling en werd ze van school gehaald om haar moeder te helpen omdat die met vijf jonge kinderen achterbleef. Een paar jaar later begon ze aan een vierjarige opleiding in Nijmegen voor “Coupeuse “. Voor het landelijk examen moest ze naar Utrecht. Dit beviel haar echter beter dan thuis met haar moeder het huishouden draaiende te houden. Compleet met het steeds weer terugkomende poetswerk waar ze een hekel aan had.Het Middenstandsdiploma haalde ze door opleiding via de plaatselijke bekende boekhouder/accountant de heer van Campen.Haar werkzaamheden buitenshuis verrichtte zij bij diverse modezaken in Nijmegen. Voorbeelden zijn Haspels Bonneterie, “t Jaegerhuijs en Boers aan de St. Annastraat.GEZINSLEVEN Op een verjaardag leerde ze haar, in Nijmegen geboren, man Jo Rossen kennen. Met hem zou ze zeven jaar verkering hebben. Deze tijd werd besteed aan het zoeken naar woonruimte en het sparen voor de uitzet. In 1965 zijn ze in Wijchen getrouwd. Ze heeft zelfs nog een tijdje in Nijmegen gewoond, De meeste tijd heeft ze echter eerst met de familie en later als eigen gezin gewoond op het huidige woonadres aan de Leeuwebekstraat. Het gezin kreeg twee kinderen ( dochters ) Vol trots kan ze zeggen dat die via studie en werk goed terecht gekomen zijn. Helaas is haar echtgenoot na twintig jaar huwelijk veel te jong aan de ongeneeslijke ziekte overleden. Als geboren en getogen Wijchense is ze haar meisjesnaam blijven voeren.VRIJWILLIGERSWERK Op de Lagere School in Nijmegen begeleidde ze al kinderen bij de spel- en leesactiviteiten.Daar zat ze ook in de Ouderraad.Terug in Wijchen zou ze dat blijven doen In de jaren tachtig gaf ze al naailes o.a. in de toenmalige Meshallen en dan met name voor de stichting De Baanbreker. In Huize Joachim en Anna te Nijmegen, waar haar moeder werd verpleegd, zat ze in de Cliëntenraad, waarvan acht jaar als voorzitter. Het zittend bestuur had daarmee dus goed opgelet en kwaliteit binnen gehaald. Juist ook gedurende de periode dat de nieuwbouwplannen voor advies en ter beoordeling werden voorgelegd, maar ook gerealiseerd.In Nijmegen maakte ze al deel uit van een Kerkkoor. Toen ze in 1978 weer in Wijchen kwam wonen werd dit met het lidmaatschap van het plaatselijk Kerkkoor gewoon voortgezet.In 1998 werd ze “ Avondwake “ Met activiteiten voorafgaand aan de Uitvaartdienst en tijdens de Dienst. Dat ging niet zomaar. Eerst een Pastorale toerustingscursus, die veel opdrachten met zich meebracht om thuis te oefenen en met medecursisten en docenten. Hiertoe behoort ook het voorgaan tijdens gebedsdiensten. Het uiteindelijke resultaat was voorbereid en ingegeven door het Bisdom Den Bosch. Annie is gastvrouw van het Parochieel Centrum. Ook vrijwilligerswerk wat haar in contact brengt met mensen.Voorts is zij voorleesmoeder voor buitenlandse kinderen. Een project van de plaatselijk Bibliotheek.ONDERSCHEIDINGEN Zij werd onderscheiden met de Zilveren Speld ter gelegenheid van het 25 jarig lidmaatschap en de Gouden Speld vanwege het 40 jarig lidmaatschap van de Gregoriusstichting van het Bisdom Den Bosch.HOBBIES Heeft ze daarvoor nog tijd dan?In de tuin werken. Die hobby vraagt alleen al zoveel tijd. Lekker koken en eten. Concertbezoek. De Matthäus Passion bezoekt ze jaarlijks en wil ze niet graag missen. Klassieke Muziek / Of een goed Koor. Op de TV kijken naar goede documentaires en informatieve programma’s. Met de museumjaarkaart gaat ze regelmatig op pad om kunst te bekijken.Dan de garderobe. Die moet ook op peil gehouden worden en die kleding maakt ze uiteraard zelf.Rustig een boek lezen vind ze moeilijk, want ze wil nog zoveel doen.Rond de Wijchense Kermis 2018 hoopt ze een mijlpaal te bereiken. Dan wordt ze tachtig jaar…
Op deze plaats proberen wij elke maand iemand centraal te stellen die op een of andere manier in de samenleving van Wijchen een begrip was en is.Dit keer Wil Giesbers geboren in september 1937 aan de Graafseweg te Alverna. Ter verduidelijking “Willy “ anders weten ze niet over wie ze het hebben. Zijn vader was Antoon Giesbers geboren op het Heiveld en van professie “aannemer”. Zijn moeder was Elisabeth Creemers. Het gezin heeft achttien kinderen gekregen; elf jongens en 7 meisjes. Als gevolg van overlijden zijn er momenteel 3 jongens en 3 meisjes over, waarvan “Wil” de oudste is.JEUGD EN OPGROEIPERIODE De Lagere School werd op Alverna doorlopen. Deze stond tegenover het huidige café-hotel-restaurant “ De Markies “ aan de Graafseweg op Alverna. Daarna volgden drie jaren H.B.S aan het Titus Brandsma Lyceum te Oss Vervolgens kwam hij in het bedrijfsleven terecht bij Aannemersbedrijf Giesbers en weer even later in de Verzekeringenwereld van De Nederlanden van 1845 in Nijmegen. Dit duurde zo’n 3 jaar. Via de A-jeugd van AWC leerde hij Theo Borsten kennen waarmee hij bevriend raakte. Deze vriendschap bestaat nog steeds.Via de militaire diensttijd van Theo Borsten en diens ( kennis ) tevens bestuurslid van VV.Wilhelmina te Den Bosch werd hij beoordeeld op zijn voetbalvaardigheden. Hij kreeg zodoende ook een functie op de administratie/ boekhouding van diens bedrijf, en zou zo’n tien jaren bij Den Bosch blijven spelen. Inderdaad, parttime, maar in die tijd kon dat ook niet anders. Neem nou de vele reistijden en het combineren met de aanzienlijke hoeveelheden trainingen bij een profclub die dat noodzaakte. Je kunt alleen maar respect hebben voor zijn inzet en uithoudingsvermogen. In totaal zou hij zo’n tien jaar bij VV Wilhelmina blijven. Voor wat zijn werk had hij meer adressen nodig. Bijv. Werten-Sprij in Cuijk a/d/ Maas, Verhuizen Meubelen in Nuenen, Detailhandel Dirkse te Veghel. Het laatste adres was Meubelfabriek Walraven-Bevers in Beneden-Leeuwen.PRIVÉ-GEZINSLEVENIn april 1965 trad hij in het huwelijk met Ineke Lammers uit Heiloo. Hoe kom je in Heiloo terecht vraag je je af. Wel; zij en hij waren beiden met vrienden en vriendinnen op vakantie in Valkenburg. En kwamen elkaar daar tegen. Als je het dan zo beoordeelt ligt Wijchen behoorlijk centraal. Uit het huwelijk zijn twee zoons en één dochter geboren. Deze zorgden voor zeven kleinkinderen, waarvan de jongste inmiddels ook al weer zo’n zeven jaren oud is.Honkvast waren Wil en Ineke niet want er moest ondertussen , al dan niet als gevolg van de werkzaamheden, verhuisd worden. Negen jaren Wijchen, Acht jaren Son, Negen jaren Veghel, vier jaren Beuningen, een en twintig jaren Balgoy en thans dus van het eerste naar het tweede huidige adres in Wijchen.Terugkijkend op én werk én voetbal én gezinsleven waren zijn dagen meer dan goed gevuld.Ondertussen was hij 46 jaar geworden. Tijd om wat gas terug te nemen. Neen dus.Terug uit Den Bosch heeft hij nog een tijdje bij AWC gevoetbald en komt vervolgens bij SC Woezik terecht. De altijd actieve bestuursleden van S.C. Woezik hadden hem tijdens zijn verblijf bij Wilhelmina al benaderd om daar de trainingen te komen verzorgen. Eerst nog op die ( inmiddels reeds lang ) verwijderde oude velden op Noord.HOBBIESHij kwam in het bestuur van S.C. Woezik terecht. Zijn functie werd voorzitter. Het voorzitterschap zou hij 9 jaren blijven uitoefenen.Er kwam een ander intern verenigingsbeleid wat al snel een succes bleek.Tijdens zijn voorzitterschap, werd samen met dhr. Frans de Groot , die de technische kant beheerde een complete nieuwe tribune en aanverwante faciliteiten verwezenlijkt. Bepaald geen sinecure, denkend aan eigen beheer, financiering sponsoring enz. en de vele tijd en inspanning die het vergde.Twee kampioenschappen werden door de eerste elftal behaald en zelfs twee promoties. Alle reden om tevreden terug te kunnen kijken. Met bewondering kijkt Wil met de omgeving naar de ondernemingslust van de vereniging en de speciale aandacht voor de jeugd.HOBBIES IIAndere hobbies van hem zijn o.a. belangstelling voor de sport in zijn algemeenheid. Muziek, met name de Fanfare Echo der Bergen waarvan hij zelfs nog een jaar secretaris was. Speciaal bij de organisatie van grote activiteiten en de contacten met andere organisaties is en wordt hij betrokken. Hij was 23 jaar voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting groene Grasvelden. De organisatie, waarbij alle aangesloten verenigingen zeer begaan zijn met het beheer en onderhoud van de speelvelden en waarbij de Gemeente als gesprekspartner fungeertAl weer twee jaren is hij voorzitter van de “Heemkundekring Pagus Balgoye “. Een toelichting op doelstelling en werkterrein lijkt overbodig. Een en ander in nauwe relatie met de stichting Rivierenland/Maas en Waal.Lezen? Jazeker veel belangstelling voor het historische gebeuren maar ook voor “detectives”.ONDERSCHEIDINGEN Hij is Lid van Verdienste van S.C. Woezik. Tevens hangt zijn foto in “Het Mozaiëk” in de galerie “Wall of Fame” . Daar waar alleen bekende bekende Wijchense sporters te zien zijn.Ook bleef hij via bemiddeling van de inmiddels overleden heer De Reuver nog geruime tijd betrokken bij de activiteiten van de “Oud-Internationals” van de KNVB. De lijst met bekende personen zoals o.a. Lenstra, Notermans, Appel, Stoffelen is bij lange na niet compleet, maar geeft een aardige indruk.De lijst van bekende Wijchenaren waarmee hij samen speelde aan de Leurseweg achter Veltmaat tegenover Timmermans, o.a. Langenhuizen, van Beek, Roelofs, Steeg, Dijkmans, Verkooijen enz.enz. is dat evenmin.Zijn inborst is echter van dien aard dat huldigingen met medailles enz. niet prioriteit nr. 1 hebben.
Pagina's (1): 1