Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Buurtverhaal:

Wie kent hem niet: Jan de Waal (2017)

Herman Gerrits
Gepubliceerd op 10 mei 2017 , 116x gelezen

Op deze plaats proberen wij iedere maand iemand centraal te stellen die op een of andere manier in de samenleving van Wijchen een begrip was en is.

Dit keer Jan de Waal woonachtig in Ewijk  maar zeer betrokken geweest bij diverse zaken van uiteenlopende aard doch voornamelijk als priester/pastor op het werkterrein van de Rooms Katholieke Kerk met als thuishaven de St. Antonius Abt parochie en met als specialiteit de begeleiding van zieken en het verzorgen van de werkzaamheden die bij overlijden aan de orde komen. Thans is hij al weer zo’n 12 jaar verbonden aan de Andreasparochie te Weurt.


HOE HET BEGON

Hij werd in 1953 geboren in het Canisius  Ziekenhuis  in Nijmegen maar groeide op in Ewijk bij zijn ouders. Zijn vader was Grad de Waal geboren in Ewijk en zijn moeder Wilhelmina Peters die werd geboren in Beuningen. Hij  had geen broers en zusters en was dus enig kind. Zijn vader was van beroep gemeenteambtenaar in Nijmegen en werkzaam bij de Openbare Nutsbedrijven. De lagere school ( tegenwoordig basisonderwijs ) werd in Ewijk doorlopen. Voor de MULO moest hij naar Nijmegen. Aan de Pr. Hendrikstraat stond de daarvoor vereiste school.


LOOPBAAN

In 1971 ging hij de ziekteverpleging/basisopleiding lichamelijke verzorging volgen. In 1974 kreeg hij een baan in de verpleging van het Verzorgingstehuis in Ewijk. In 1976 moest hij in militaire dienst. Hij kwam daar terecht bij de Verbindingstroepen compleet met oefeningen op de Lunerborger-heide. Iets wat voor de oudere lezer ongetwijfeld  “een begrip” zal zijn. Min of meer door invloed van de Legerleiding en enkele goede gesprekken kwam hij in 1977 op de Opleiding voor Psychiatrische Verpleegkunde in Venray terecht. De desbetreffende legeradviseur zag meer in hem, sprak dat ook gemotiveerd tegen hem uit. Voor een goed advies was Jan vatbaar.  Daarop veranderde de studierichting dan ook meer in de richting van geestes- en zenuwziekten. In 1982 werd zelfs de Kaderopleiding afgerond. Financieel was het geen vetpot een basis-studiebeurs ad € 144,--.


THEOLOGIE

Omdat ook het bloed van Jan de Waal kruipt waar het niet gaan kan, begon hij in 1984 de theologiestudie aan de H.T.P. in Heerlen. Deze studie omvatte  8 jaren. Het instituut zou later opgaan in de Katholieke Universiteit St. Radboud in Nijmegen.

In  1991 werd hij tot priester gewijd door de Bisschop Mgr. Bluijssen.. Hij werd tevens benoemd tot priester/pastor van het Verpleeghuis in Roermond. Dit bleef hij tot 1993.

 

WIJCHEN

In 1993 werd hij benoemd tot priester in de H. Antonius-Abt parochie van Wijchen  Dekenaat De Twaalf Apostelen. Daar zou hij 6,5 jaar blijven.  Hij heeft daar een prettige tijd gehad en zeer goed kunnen samenwerken met zijn collega’s. de constructieve werkwijze, begrip voor elkaars omstandigheden en het werken met nieuwe soms onverwachte en vreemde situaties en ontwikkelingen. Prettige contacten met verenigingsleven. Met plezier kijkt hij terug op de contacten met het Urnenkabinet en carnavalsmissen met ludieke uitspraken in de preek zijnerzijds richting m.n. burgemeester Franssen. Met spanning keek hij uit naar de reacties daarop bij de sleuteloverhandiging de dag later.

 Het geaccepteerd worden en gelijktijdig tussen de mensen staan en gewoon doen. Daar hecht hij aan.

Vol trots maakt hij kenbaar een van de bezitters van het “Wijchens Pumpke “ te zijn.

De brand van de Mariakapel en de kosten van het herstel ervan herinnert hij als de dag van gisteren.  Samen met o.a. Jos van Minderhout heeft hij dit project tot wederopbouw gesteund.


WEURT  E.O.

Hier is hij weer 12 jaar pastoor. Ondanks zijn handicap ( nagenoeg blind )  functioneert hij daar in de dagelijkse gang van zaken en bij de samenwerkingsplannen van Beuningen, Ewijk, Weurt Winssen in  het dekenaat “Wijchen  Johannes XXIII”. Twee koren kent zijn parochie met elk een heel ander uitgangspunt. Hij heeft voor elk evenveel respect en bewondering.  Per 1 juli gaat hij met prépensioen bij de Zorggroep Maas en Waal waaronder Overmarsstichting Waelwick, De Alde Steeg St. Elisabeth.


KEVELAER

Mede als gevolg van zijn diverse bedevaarttochten naar Kevelaer, heeft hij daar, behalve priesterkennissen ook diverse particulieren als kennis aan over gehouden. Soms kan dit leiden tot hilarische gevolgen. Zoals de keer dat hij bij de “Genädekapelle” even zat uit te rusten en een motorrijder zich tot hem richtte met de vraag of hij de motormerkplaatje en een paar kaarsjes in zijn hand wilde wijden. Vrijpostig vroeg Jan waarom hij geen BMW reed?  De discussie die volgde leidde bijna tot een verplicht meerijtoertje.Het gemis van de tweede valhelm heeft hem hiervoor  behoed.  Met een extra veeg wijwater heeft hij de motor, merkplaatje de kaarsjes  en de verzoeker zelf aan diens verzoek voldaan.

Want voor humor is Jan te porren.

ReactiesBekijk alle verhalen in je buurt »