Menu

Buurtverhaal:

Wie ken hem niet: Toon Zoetekouw (2017)

Herman Gerrits
Gepubliceerd op 30 november 2017


Op deze plaats proberen we iedere maand iemand centraal te stellen die op een of andere manier in de samenleving van Wijchen een begrip was en is.

Dit keer Toon Zoetekouw geboren op 25 oktober 1937 te Bergharen.

 Zijn vader was Jan Zoetekouw die een zelfstandig gemengd agrarisch bedrijf runde. Zijn moeder was Anna Zoetekouw-Loeffen.  Toon was de oudste in een gezin met nog 3 zussen en 3 broers. Omdat het gehele gezin in Bergharen is geboren, kunnen zij als echte “Bergharenaars ”worden aangemerkt.


HOE HET ALLEMAAL BEGON

De bewaarschool was voor hem ongeveer het begin van het onderwijs. Dat was nog bij de nonnen. Het Lager Onderwijs werd ook in Bergharen gevolgd. Voor de MULO moest hij naar Druten, De Don Boscoschool. Per 1oktober 1954 trad hij als leerling ambtenaar ( volon- tair ) in dienst van de Gemeente Horssen. In 1957 werkte hij ook parttime op het secretarie van de gemeente Bergharen i.v.m. langdurige ziekte van Jan van Gelder, voormiddag in Horssen en namiddag in Bergharen. Van beide gemeenten was A. van Elk burgemeester en dus wat dit snel geregeld. Grappig eigenlijk al die oude, toen nog zelfstandige, gemeenten. In 1958 moest hij in militaire dienst. Zijn eerste legerplaats was Roermond. Aansluitend ging hij voor de kaderopleiding naar de Isabellakazerne te “‘s-Hertogenbosch. Tot mei 1960 werd hij gelegerd in de Joh. Willem Frisokazerne in Zuid laren. Hij had toen de keuze langer in dienst of… uitgezonden worden naar Nieuw Guinea. Hij koos voor het eerste.

In mei 1960 kwam hij in dienst van de Gemeente Appeltern om na een halfjaar toch weer naar de gemeente Horssen over te gaan en na een half jaar trad hij in dienst bij de Gemeente Heumen/Malden. In maart 1965 is hij in Bergharen getrouwd met Ger Hendriks uit Bergharen, geboren op het huidige woonadres, en zijn toen in Malden gaan wonen. Het echtpaar zou 2 kinderen ( zoons ) krijgen en zijn inmiddels trotse opa en oma van 5 kleinkinderen. Deze zeven wonen allemaal in West Brabant..

Per oktober 1995 zijn ze weer verhuisd naar hun huidig woonadres in Bergharen.


HOBBIES

 Hij heeft als hobby “fietsen en tuinieren“trimmen ” wat hem in zo’n omgeving goed uitkomt. Hij is acht jaar secretaris van het R.K. Kerkbestuur. In Malden was hij medeoprichter/ voorzitter van de Openbare Bibliotheek Malden/Overasselt.

Wel heel bijzonder is dat zijn beide zoons op grond van zijn bevoegdheid van “ambtenaar van de Burgerlijke Stand” door hem zijn getrouwd.

Per 1 oktober 1994 werd hij “folderlid” van de K.B.O.-Bergharen/Hernen/Leur. ( lidmaat- schap op grond van de functie die je binnen de vereniging bekleedt ). Ongeveer november 1995, toen hij met Vervroegd pensioen ging V.U.T. werd hij “aspirant bestuurslid ” om in de Algemene Ledenvergadering van 1996 als volwaardig bestuurslid te worden benoemd. Beslist geen sinecure want een beige jasje, zwarte broek behoorden tot de “verplichte dienstkleding”.

  

KBO

 Zijn lidmaatschap van het bestuur van de KBO Bergharen, Hernen Leur zorgde min of meer als vanzelfsprekend voor een carrière binnen het Landelijke Ouderenwerk. Beginnend bij het bestuurslidmaatschap van het Kringberaad Wijchen naar de landelijke werkgroepen Ledenadministratie en de vertegenwoordiging van de provinciale samenwerkingsverbanden. Dan de werkgroep “ Vrijwillige Ouderen Adviseurs “ waarvan hij reeds jaren de coördinator is. Met respect en bewondering wordt hier door zusterorganisaties, in ieder geval provinciaal, een beetje jaloers naar gekeken. De recentelijk van kracht geworden landelijke samenwerking met de Protestant Christelijke Ouderen Bonden P.C.O.B. maakt hij dus van zeer dichtbij mee.

Binnen de plaatselijke organisatie was hij zes jaar voorzitter van het maandblad “ Op De Hoogte “

Wat te denken van de Belastingwerkgroep  HUBA ( Hulp Bij Aangiften ). Zeer tevreden kijkt hij naar de goed functionerende Wijkteams.

Nog steeds is hij behulpzaam bij het uitzoeken van “ busreizen ”.

En “ De Verlichtingsprijs ” waarvan Wijchen in het kader van de “ Paarse Krokodil “ (minder regels ) landelijk winnaar werd. Uitgereikt in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Oud Minister van Binnenlandse Zaken en oud Burgemeester van Nijmegen Tom de Graaf was hier na Toon de grote stimulator in en inspirator van.

De herinnering hieraan ( een kroonluchterlamp ) hangt nog steeds in het Gemeentehuis van Wijchen.


ONDERSCHEIDINGEN

Reeds in 1995 werd hem de Koninklijke Onderscheiding “Eremedaille in Goud verbonden aan de Orde Oranje-Nassau opgespeld.

Bij zijn afscheid als voorzitter van de KBO Seniorenvereniging Bergharen/Hernen/Leur werd hem de Zilveren K.B.O.-speld toegekend en in hetzelfde jaar kreeg hij voor de verdiensten voor de Provinciale Bond de Gouden Speld .


IETS VERGETEN?

Zo’n vier jaar deed hij elke woensdag trouw aan “Dutch Tennis”. Min of meer gedwongen op grond van zijn gezondheid is hij daarmee gestopt. Ook zijn echtgenote is door haar gezondheid verplicht een stapje terug te doen.

Een leuke opmerking nog. Zijn vader is ook voorzitter en penningmeester van de KBO geweest.

Wij wensen Toon en zijn gezin nog heel veel jaren in goede gezondheid toe.

 


ReactiesBekijk alle verhalen in je buurt »