Wijwijchen.nl

Inloggen of inschrijven

NORDIC WALKINGIedere zaterdagmorgen en dinsdagavond kunt u gezellig gratis mee wandelen met de Nordic Walking Groep van AVW. Zaterdag is de start is om 9.00 u. bij het clubhuis van Atletiek Vereniging Wijchen. Sportpark De Wychert 4. Dinsdags om 19.00 uur

Hebt u nog geen poles? Geen probleem die kunt u gratis in bruikleen krijgen. Na vier weken beslist u of je definitief lid wilt worden van de wandelgroep.

Info. Riek Janssen tel. 024 64 192 13