Wijwijchen.nl

Inloggen of inschrijven

Heeft u een idee voor Wijchen?De gemeente Wijchen ziet dat haar inwoners steeds meer zelf met maatschappelijke initiatieven komen. Dit juichen wij van harte toe. Wij denken – als dat nodig is - graag met u mee!

Aan welke initiatieven kunt u denken? Het gaat om initiatieven die antwoord geven op een maatschappelijk vraagstuk. Denk bijvoorbeeld aan het Hospice. Dit initiatief creëert een oplossing voor mensen die niet thuis kunnen sterven. Zij kunnen in het Hospice verzorgd worden. Een ander voorbeeld is Hernen Zonnedorp. Dit initiatief creëert een oplossing voor het beperken van de CO2-uitstoot. Ook de leefbaarheidsgroepen zijn een maatschappelijk initiatief. Zij creëren oplossingen voor vraagstukken in de directe leefomgeving van de buurt, bijvoorbeeld een fietspad tussen twee wijken. De leefbaarheidsgroepen en de gemeente werken veel samen. Er zijn ook veel initiatieven waar de gemeente geen rol in heeft, zoals het oprichten van een koor. Samenwerken hoeft dus niet.

Hoe werkt het?

Hier op WijWijchen.nl vindt u een verzameling van allerlei maatschappelijke initiatieven die er in Wijchen zijn. U kunt er ook uw eigen bestaande maatschappelijke initiatief toevoegen of een nieuw initiatief lanceren. Ook vindt u er plaats- en buurtgenoten die zich op verschillende manieren inzetten voor een prettig leefklimaat in Wijchen.

Indien u een initiatief heeft en u vraagt zich af of de gemeente erbij betrokken moet worden, dan kunt u contact opnemen met Margreet Aldeweireldt: e-mail: tel: 024-7517145. Zij zorgt ervoor dat u met de juiste ambtenaar in contact komt.