Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Wijwijchen.nl

Inloggen of inschrijven

Oosterpark opnieuw inrichtenDe gemeente gaat het Oosterpark opnieuw inrichten. Hiermee willen wij lichte recreatie en natuur combineren. Wij willen ook dat in de toekomst meer inwoners van alle leeftijden het park gebruiken. We maken gebruik van recreatieve en natuurlijke onderdelen en combineren bestaande en nieuwe onderdelen.

Wat komt er in het park?

In het park komen onder andere een trim-/hardloopbaan, wandelpaden, een skatebaan, natuurlijke speelelementen, een struinpad langs de meeroever en banken en picknicksets. De natuurwaarden versterken we met onder andere bloemenmengsels, een brede sloot met natuurlijke oevers, een bijenhotel en vrucht- en notenbomen. Er komt misschien een brug over het Wijchens meer van het park naar Hoogmeer-Ververt.

Inloopavond

Op maandag 7 juni was de inloopavond voor deze herinrichting. Tijdens deze avond konden belangstellenden tekeningen en afbeeldingen zien. Wij gaven antwoorden op vragen.

Voorlopig plan

Het inrichtingsplan is door de gemeente opgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van informatie uit bewonersavonden van begin 2016 en van inbreng van verschillende bewoners in een werkgroep en een klankbordgroep. De gemeente heeft gekozen welke onderdelen in het plan zijn opgenomen. Met de reactie van bewoners en belangstellenden en de resultaten van lopende onderzoeken wordt dit voorlopig inrichtingsplan nog bijgewerkt. Hierover worden bewoners nog geïnformeerd.

De gemeenteraad beslist uiteindelijk hoe en wanneer het plan wordt uitgevoerd.

U kunt het plan hieronder bekijken.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen?
Dan kunt u contact opnemen met Marsha de Kraker via m.d.kraker@wijchen.nl
Eventuele opmerkingen of reacties op het voorlopige plan kunt u tot 13 augustus doorgeven.

  •         
  •             

    Voorlopig plan

                            
  •