Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Wijwijchen.nl

Inloggen of inschrijven

Wie kent haar niet: Annie Kloosterman (2018)
WIE KENT HAAR NIET

Op deze plaats proberen we elke maand iemand centraal te stellen die op een of andere manier in de samenleving van Wijchen een begrip was en is.

Dit keer Annie ( Rossen )-Kloosterman. Zij werd geboren op het adres Verlengde Zandstraat A55 F te Wijchen. Tegenwoordig heet dit adres Meidoornstraat. Haar moeder heette Dora Thoonen en was afkomstig uit Nijmegen. Haar vader was Gerardus Kloosterman, voor de ouderen in Wijchen beter bekend als “de man van het licht ( PGEM )“. Zij is de oudste in een gezin met nog 2 broers ( waarvan één is overleden ) en twee zusjes.


HOE HET ALLEMAAL BEGON 

Ze ging naar de bewaarschool in het Laantje. Het Lager Onderwijs volgde zij op de meisjesschool op de Tienakker. Het onderwijspersoneel bestond toen uit juffrouw Luijten, zuster Sigeberta, juffrouw Simons, juffrouw Hol en juffrouw v.d. Biggelaar. Ieder met haar eigen karakter en wat geen nadere toelichting behoeft. De Huishoudschool was voor haar op de Markt, waar nu Zaal Vier gevestigd is. Het theoriedeel vond plaats in de vroegere Landbouwschool aan de Balgoyseweg. Het vakkenpakket Koken, Naaien, Poetsen en Algemeen Vormend Onderwijs. Toen ze in het tweede leerjaar zat stierf haar vader plotseling en werd ze van school gehaald om haar moeder te helpen omdat die met vijf jonge kinderen achterbleef. Een paar jaar later begon ze aan een vierjarige opleiding in Nijmegen voor “Coupeuse “. Voor het landelijk examen moest ze naar Utrecht. Dit beviel haar echter beter dan thuis met haar moeder het huishouden draaiende te houden. Compleet met het steeds weer terugkomende poetswerk waar ze een hekel aan had.

Het Middenstandsdiploma haalde ze door opleiding via de plaatselijke bekende boekhouder/accountant de heer van Campen.

Haar werkzaamheden buitenshuis verrichtte zij bij diverse modezaken in Nijmegen. Voorbeelden zijn Haspels Bonneterie, “t Jaegerhuijs en Boers aan de St. Annastraat.


GEZINSLEVEN

 Op een verjaardag leerde ze haar, in Nijmegen geboren, man Jo Rossen kennen. Met hem zou ze zeven jaar verkering hebben. Deze tijd werd besteed aan het zoeken naar woonruimte en het sparen voor de uitzet. In 1965 zijn ze in Wijchen getrouwd. Ze heeft zelfs nog een tijdje in Nijmegen gewoond, De meeste tijd heeft ze echter eerst met de familie en later als eigen gezin gewoond op het huidige woonadres aan de Leeuwebekstraat. Het gezin kreeg twee kinderen ( dochters ) Vol trots kan ze zeggen dat die via studie en werk goed terecht gekomen zijn. Helaas is haar echtgenoot na twintig jaar huwelijk veel te jong aan de ongeneeslijke ziekte overleden. Als geboren en getogen Wijchense is ze haar meisjesnaam blijven voeren.


VRIJWILLIGERSWERK

 Op de Lagere School in Nijmegen begeleidde ze al kinderen bij de spel- en leesactiviteiten.

Daar zat ze ook in de Ouderraad.

Terug in Wijchen zou ze dat blijven doen In de jaren tachtig gaf ze al naailes o.a. in de toenmalige Meshallen en dan met name voor de stichting De Baanbreker. In Huize Joachim en Anna te Nijmegen, waar haar moeder werd verpleegd, zat ze in de Cliëntenraad, waarvan acht jaar als voorzitter. Het zittend bestuur had daarmee dus goed opgelet en kwaliteit binnen gehaald. Juist ook gedurende de periode dat de nieuwbouwplannen voor advies en ter beoordeling werden voorgelegd, maar ook gerealiseerd.

In Nijmegen maakte ze al deel uit van een Kerkkoor. Toen ze in 1978 weer in Wijchen kwam wonen werd dit met het lidmaatschap van het plaatselijk Kerkkoor gewoon voortgezet.

In 1998 werd ze “ Avondwake “ Met activiteiten voorafgaand aan de Uitvaartdienst en tijdens de Dienst. Dat ging niet zomaar. Eerst een Pastorale toerustingscursus, die veel opdrachten met zich meebracht om thuis te oefenen en met medecursisten en docenten. Hiertoe behoort ook het voorgaan tijdens gebedsdiensten. Het uiteindelijke resultaat was voorbereid en ingegeven door het Bisdom Den Bosch.

 Annie is gastvrouw van het Parochieel Centrum. Ook vrijwilligerswerk wat haar in contact brengt met mensen.

Voorts is zij voorleesmoeder voor buitenlandse kinderen. Een project van de plaatselijk Bibliotheek.


ONDERSCHEIDINGEN

 Zij werd onderscheiden met de Zilveren Speld ter gelegenheid van het 25 jarig lidmaatschap en de Gouden Speld vanwege het 40 jarig lidmaatschap van de Gregoriusstichting van het Bisdom Den Bosch.


HOBBIES

 Heeft ze daarvoor nog tijd dan?

In de tuin werken. Die hobby vraagt alleen al zoveel tijd. Lekker koken en eten. Concertbezoek. De Matthäus Passion bezoekt ze jaarlijks en wil ze niet graag missen. Klassieke Muziek / Of een goed Koor. Op de TV kijken naar goede documentaires en informatieve programma’s. Met de museumjaarkaart gaat ze regelmatig op pad om kunst te bekijken.

Dan de garderobe. Die moet ook op peil gehouden worden en die kleding maakt ze uiteraard zelf.

Rustig een boek lezen vind ze moeilijk, want ze wil nog zoveel doen.

Rond de Wijchense Kermis 2018 hoopt ze een mijlpaal te bereiken. Dan wordt ze tachtig jaar…

Deel dit bericht!

Reacties

Marianne Buurtverbinder, Alverna
9 maart 2018

Niet achter de geraniums gaan zitten. Maar Vier het Leven! Lekker bezig blijven dus!