Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Wijwijchen.nl

Inloggen of inschrijven

Wie kent hem niet: Peter van Wanrooy (2018)
Op deze plaats proberen we elke maand iemand centraal te stellen die op een of andere manier in de samenleving van Wijchen een begrip was en is.

Dit keer Peter van Wanrooy geboren in 1948 in Apeldoorn in het buitengebied richting Deventer. Tegenwoordig wonen Peter en zijn vrouw aan de Mr. Van Coothlaan, Wijchen. Hij is getrouwd met Toos Stroeken. Ze hebben drie kinderen; een dochter en twee zoons, die naar de mening van beiden te ver weg wonen; Rotterdam, Utrecht en Nuenen. Voorts zijn ze de trotse grootouders van twee kleinkinderen.


HOE HET BEGON

Zijn vader was Martin; van beroep verpleegkundige in de psychiatrie, en zijn moeder Anna; huisvrouw. Het gezin bestaat naast Peter uit drie oudere zussen en een jongere broer. Hij ging in Apeldoorn naar de Lagere School.

Daarna bezocht hij, eveneens in Apeldoorn de MULO. en daarna in 1964 twee jaar HBS. Ter plaatse was er qua onderwijs voldoende keuze; er was katholiek-, protestantchristelijk en openbaar onderwijs. Voor de katholieke familie van Wanrooy was de keuze dus min of meer logisch.

In de lagere schoolperiode wilde hij “boer “ worden, maar daar is hij; al dan niet als gevolg van raadgevingen uit diverse kanten toch snel van af gestapt. Vervolgens wilde hij iets in “auto’s gaan doen, maar werd vreemd genoeg niet aangenomen op de HTS-Apeldoorn. Mogelijk heeft hierbij ook “vraag- en aanbod “ van personeel een rol gespeeld.

Het einde-jaar van de HBS zorgde er wel voor dat hij een andere kijk op studierichting enz. ging krijgen, want hij koos voor de studie Geneeskunde aan de K.U Radboud Nijmegen waar hij in 1974 afstudeerde. Deze studie bestond uit twee delen. Een theoretisch deel dat afgesloten wordt met een doctoraalexamen. Dit wordt gevolgd door co-assistentschappen. Dit zijn stagen en ziekenhuizen en ook bij een huisarts. Zo kwam hij, na enkele adressen in Wolfheze, Den Bosch en Venlo, bij de huisartsen De Winter en van Ree terecht.

 Na het afstuderen als arts moest hij nog in militaire dienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

VERVOLGENS

In 1974 leerde hij zijn vrouw kennen tijdens een wintervakantie. Zij was werkzaam in de biologie en gaf les aan studenten die de opleiding voor diëtiste volgden aan de Hoge School Arnhem Nijmegen.

Zij groeide op in een gezin van drie dochters en vier zonen.

In 1975 zijn ze in Venlo getrouwd.

Ondertussen was hij in loondienst gekomen van de genoemde huisartsen, om er nog later lid van de Maatschap te worden.

In 1988 is hij toen voor zichzelf begonnen en werkte hij vanaf 1990 nog 22 jaar samen met mevr. Theloesen-van Bergen in de praktijkruimte op het Europaplein.

In 2012 is hij gestopt met zijn werkzaamheden.


HOBBIES

Hij heeft diverse hobby’s. Zijn grootste hobby is echter meubeltjes maken van hout. Daarvoor moeten in principe veel andere activiteiten wachten of wijken, Verder is hij met veel plezier chauffeur op de buurtbus. De werkzaamheden aan zijn eigen huis, al dan niet te beschouwen als onderhoud doet ie zelf. Ook zijn kinderen kloppen, vanwege dit soort werk aan hun eigen huis, nooit tevergeefs bij hem aan, Ook de tuin doet hijzelf.

Met zijn vrouw voert hij graag een uitvoerig gesprek over het milieu, natuur en leefgewoonten van de mensen.

Fietsen met vrienden is ook een passie. Met zijn echtgenote iets minder als gevolg van lichamelijke ongemakken.

Contacten met vrienden, oud collega’s en bekenden in o.a. Zwolle, Hoofddorp en Zuid Laren houdt hij graag in stand.


EN DAN DIT NOG

Belangstelling voor bestuurlijke functies heeft hij eigenlijk niet. Lezingen voor grote gezelschappen zijn niet echt “zijn ding”. Liever meer “face to face gesprekken”.

Hij heeft veel begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin de huidige huisartsen moeten werken. Een grote praktijk (gem. 2200  patiënten ), grote verantwoordelijkheden, onregelmatige werktijden en de min of meer regel- matig ontevreden reacties of blijken van waardering…