Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Wijwijchen.nl

Inloggen of inschrijven

Wie kent hem niet (2018)Op deze plaats proberen we elke maand iemand centraal te stellen die op een of andere manier in de samenleving van Wijchen een begrip was en is.

Dit keer Albert Gerritz

 

Hij werd in september 1935 geboren aan de Holenbergseweg te Woezik. ( slagerswinkel )

Het gezin bestaat uit zeven kinderen. ( 3 jongens en 4 meisjes ). Een zus was ouder; hijzelf was de oudste van de jongens. Moeder heette Antoinette Reijnen. Zijn vader Harry werd in 1906 in Duitsland geboren, maar kwam tijdens de oorlogsjaren van 1914-1918 naar Nederland. Hij zou daar 33 jaar de alom bekende slagerswinkel runnen.


GEZINSLEVEN

Albert is op 10 oktober 1961 in Ravenstein getrouwd met Lenie Langenhuijzen. Het gezin bestaat verder uit twee ( uitwonende ) kinderen. Voorts zijn ze grootouders van vier kleinkinderen. Ook hij was met zijn broers/zussen voorbestemd om de slagerij van vader op te volgen. Maar ja, dat liep even anders. Na de Holenbergseweg, woonde hij nog aan de Woeziksestraat, en momenteel is zijn woonadres op Diepvoorde.

Het Lager Onderwijs werd doorlopen aan de Paschalisschool te Woezik. Voorts werd het Voortgezet Onderwijs gevolgd aan de zojuist nieuw opgestarte MULO op Tienakker. Het hoofd van die school was dhr. Nillissen. Daarna volgde zijn dienstbetrekking op de financiële administratie van de technische school dr. Poels Technische School St. Jozef en Tuinbouwschool Sint Franciscus  op Jonkerbosch en de Accountantsdienst van het Ministerie van Onderwijs.

In de avonduren volgde hij de Boekhoudcursussen Praktijk Diploma Boekhouden ( P.D.B. ), Moderne Bedrijfs Administratie ( M.B.A.) en Staats Praktijk Diploma ( S.P.D. )

 

POLITIEK

In 1966 kwam hij in de politiek terecht. Via de lijst van “meester” Jansen en Jos Verbeeten werd hij tot Raadslid gekozen. Van 1970 tot en met 1990 was hij zelfs Wethouder. Hij maakte nogal wat Burgemeesters mee. Van Thiel, Arends, Hendrikx, Steegmans.

Gedurende de zittingsperiode van Burgemeester Jan Hendrikx heeft hij deze, bij diens vertrek, zelfs negen maanden als zodanig vervangen.

De inhoud van bijna alle portefeuilles heeft hij wel gehad.

Tot 1978 maakte hij deel uit van een persoonlijke politieke lijst, daarna van een van de landelijk bekende partijen ( C.D.A. )

In zijn politieke leven kwamen o.a. het Zwembad, het Skicentrum, het

Politiebureau, de Beerendonk, de tennis-accommodaties en de wijkcentra tot stand. Hij kijkt daarop, terecht, met trots en met tevredenheid op terug.


NEVENACTIVITEITEN

Albert is de eerste Voorzitter Organisatiecomité Veemarkt en na zijn Wethoudersperiode gecertificeerd taxateur Onroerende Zaken. Hij behandel- de voor diverse gemeenten bezwaarschriften tegen de W.O.Z.waarde.


HOBBIES

In 1961 heeft hij samen met Toon Jans en Gerrit Verploegen de Voetbalvereniging SC  Woezik opgericht. Ook uit die tijd stamt de oprichting van de Stichting Jeugdbelangen Woezik. Als je omkijkt naar toen en kijkt naar nu, sta je versteld wat er allemaal tot stand gekomen is. Thans houdt hij zich nog uitsluitend bezig met het promoten van de S.C.

Elke zondag voormiddag gaat hij lopen door het Leurse Bos. Verder gaat hij regelmatig fietsen en wandelen. Ook voor biljarten heeft hij belangstelling.

Hij is 25 jaar bestuurslid geweest van de Stichting Charitas, waarvan de laatste acht jaren als voorzitter.

En dan werkt hij ook nog eens in de tuin. Genieten van zijn pensioen doet hij. Van de kleinkinderen genieten hij en Lenie volop. Het is een feest om peren te plukken bij hun dochter en schoonzoon.

Lezen doet hij graag. Voor het thema Geschiedenis heeft hij warme belangstelling. De thema’s Politiek en Onroerend Goed blijven echter ook zijn belangstelling opeisen.

Hij maakt deel uit van het Genootschap van Gemeentesecretarissen, Burgemeesters en Wethouders die Wijchen bestuurd hebben.


ONDERSCHEIDINGEN

Hij is benoemd tot “erelid van SC. Woezik”

Bij zijn afscheid als waarnemend Burgemeester en Wethouder werd hij onderscheiden met de versierselen verbonden aan “ Ridder in de Orde Oranje Nassau ”.


TOT SLOT

De conclusie lijkt gerechtvaardigd “Waar haalt hij alle tijd vandaan”.