Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Nieuws:

officiele opening Leefstijlcentrum Wijchen Gezond

Astrid Winkenius
8 september 2017 , 174x gelezen


Op 23 september van 14:00 tot 16:00 uur vindt de opening plaats van het Leefstijlcentrum Wijchen Gezond. Wethouder Rob Engels en huisarts Joop de Vette zullen om 14.30 uur het Leefstijlcentrum officieel openen. Tijdens deze opening stellen alle zorgaanbieders  zich voor, geven voorlichting over wat ze u kunnen bieden en is er de mogelijkheid voor een persoonlijke kennismaking. Het Leefstijlcentrum is gevestigd aan de Passedwarsstraat 69c te Wijchen (voorheen De Huisdokter).

Leefstijlcentrum Wijchen Gezond

Een groep zorgaanbieders zit met elkaar rond de tafel. Fysiotherapeuten ,massagetherapeuten, bewegingstherapeuten, diëtisten, leefstijlcoaches, huisartsen en meer. Aangeschoven zijn ook studenten en professionals vanuit de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Allemaal hebben ze een andere achtergrond en een eigen vakgebied maar ze hebben ook één ding gemeen: een gezamenlijke visie op ‘gezondheid’. Samen bespreken ze wat volgens hen goede zorg is en hoe dit vorm gegeven kan worden. De gezamenlijke visie vraagt een nieuwe organisatie van de zorg. Dit  heeft geleid tot het tot stand komen van een nieuw centrum in Wijchen, Leefstijlcentrum Wijchen Gezond.

Dezorgaanbieders in Leefstijlcentrum Wijchen Gezond werken vanuit de visie van‘Positieve Gezondheid’. Dit betekent dat ze binnen hun dienstverleningpreventief werken aan een goede gezondheid en leefstijl met het doel cliëntente ondersteunen eigen regie te krijgen over hun gezondheid en hier zelfstandigin te zijn en blijven. Op deze manier stimuleren zij de cliënt sociale, fysiekeen emotionele uitdagingen in het leven te overwinnen. Uniek in het nieuwecentrum is ook de samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.Studenten en zorgverleners leren van elkaar, werken aan kennisontwikkeling doormiddel van onderzoek en leveren een betekenisvolle bijdrage in de wijk.

Reguliereén complementaire zorg

Deprofessionals komen uit de reguliere én complementaire zorg waardoor er eenbreed aanbod van zorg en ondersteuning wordt aangeboden. Normaliter werken dezeprofessionals afzonderlijk van elkaar, maar in het Leefstijlcentrum werken zijnauw samen. Dit leidt tot laagdrempelige zorg waarbij de cliënt breed kan kiezen uit verschillende zorgaanbieders. 


Wij nodigen u van harte uit om op 23september tussen 14.00 en 16.00 uur kennis met ons te komen maken!Reacties

Bekijk meer nieuws in de buurt »