Dagbegeleiding LuciVer

La Verna, LuciVer

Details
Dinsdag 21 mei 2019 tussen 09:00 en 17:00
Afgelopen
Terugkerende activiteit
Wekelijks op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tot en met 22 mei 2019

Dagbegeleiding LuciVer

In de dagbegeleiding van LuciVer ontmoeten ouderen elkaar. Als u gebruik maakt van dagbegeleiding kunt u meedoen aan activiteiten waarin u geïnteresseerd bent en die passen bij uw mogelijkheden. Het doel van de activiteiten is om uw zelfstandigheid zo veel mogelijk te behouden en indien mogelijk te verbeteren. 

Voor wie?

De dagbegeleiding is bedoeld voor ouderen die zelfstandig wonen en in hun dagelijks leven problemen ondervinden. Bijvoorbeeld door een lichamelijke beperking, (beginnende) dementie of psychiatrische problemen. De dagbegeleiding is bedoeld om u te ondersteunen in het zolang mogelijk verantwoord blijven wonen op de vertrouwde plek. Daarbij kan het ook gaan om het ontlasten van de mantelzorg. 

Waar? 

Dagbegeleiding is mogelijk op alle werkdagen. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met MeerVoormekaar Wijchen. Dagbegeleiding vindt plaats in Dorpshuis De Oase en in wijkcentrum ’t Achterom in Wijchen. 

Team dagbegeleiding 

Het team van de afdeling dagbegeleiding bestaat uit welzijnsmedewerkers die worden aangestuurd door de teamleider Welzijn. 4 

LuciVer kan rekenen op de inzet van een grote groep enthousiaste vrijwilligers die de medewerkers ondersteunen bij hun werkzaamheden. 

Wij hechten grote waarde aan de kwaliteit van zorg en investeren dan ook in de kwaliteit van toekomstige welzijn- en zorgmedewerkers. Wij zijn een erkend leerbedrijf, hetgeen inhoudt dat we leerlingen binnen de verschillende functies opleiden. 

Het team valt onder de verantwoordelijkheid van de manager Welzijn en Zorg. 

Doelstelling 

Zelfstandig wonende ouderen begeleiden in het behouden van hun zelfstandigheid en waar mogelijk dit verbeteren met behulp van een gestructureerd activiteitenprogramma. De dagbegeleiding richt zich tevens op het verlichten van de zorg in de thuissituatie. 

Invulling dagbegeleiding 

De dagbegeleiding bestaat uit een uitgebreid en afwisselend aanbod van activiteiten, gedurende één of meer dagdelen per week. Het dagprogramma is gestructureerd en gevarieerd en vindt plaats in een gezellige, huiselijke sfeer. Het programma bevat zowel sociale, creatieve als educatieve activiteiten. Natuurlijk is er een goede balans tussen inspanning en ontspanning. 

Voorbeelden van programmaonderdelen zijn gezelschapspellen, gezamenlijk koffie drinken en eten, bloemschikken, kaarten maken, de krant (laten) lezen, geheugentraining, wandelen en buiten zijn. Uw wensen en mogelijkheden en die van de andere deelnemers vormen het uitgangspunt. 

Gezamenlijke activiteiten staan voorop in ons dagprogramma, maar daarbinnen is er ruimte voor individuele begeleiding. 

Tussen de middag kunt u, als u dat wenst, gebruik maken van een warme maaltijd. Ook zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van het aanbod van De Oase. Hier kunnen wel extra kosten aan verbonden zijn. 

Begeleidingsplan 

Nadat de dagbegeleiding is gestart, stellen we binnen een termijn van zes weken een begeleidingsplan op. Hierin worden uw wensen vastgelegd en ook alle afspraken die gemaakt zijn over de zorg en begeleiding die u ontvangt. 

U stelt het begeleidingsplan samen met de welzijnsmedewerker op. Uw voorkeuren, vragen, behoeften of doelen zijn daarbij het uitgangspunt. Het begeleidingsplan helpt de medewerkers u zo te ondersteunen zoals u dat wenst. Het begeleidingsplan wordt tenminste eenmaal per jaar geëvalueerd en eventueel aangepast. 

Vervoer 

Afhankelijk van uw indicatie, uw woonplaats en uw wensen kunnen wij het vervoer van thuis naar de dagbegeleiding en vice versa voor u regelen. 

Niet tevreden? 

Gaat er iets niet zoals u het wenst: laat het ons weten. We kunnen dan samen zoeken naar de juiste oplossing. 

Hebt u opmerkingen dan kunt u die bespreken met uw contact-persoon van de dagbegeleiding. De contactpersoon van de dagbegeleiding is te bereiken op telefoonnummer 06-13130600. 

Mocht u er samen niet uitkomen dan kun u contact opnemen met de teamleider. 

De teamleider is te bereiken via telefoonnummer 024 - 6413141. 

Leidt dit voor u niet tot een bevredigend resultaat, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie. Indien gewenst kunt u ter ondersteuning een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Informatie over de algemene klachtenprocedure vindt u in de informatiebrochure van LuciVer. 

LuciVer stelt het ook erg op prijs als u uw waardering op www.zorgkaartnederland.nl kenbaar wilt maken. 

Van vraag tot zorg 

Verandert uw zorgvraag, neem dan contact op met de bemiddelaar Welzijn, Zorg en Wonen. 

Hoe gaat het dan verder? De bemiddelaar vraagt een (her)indicatie aan bij het Sociaal Wijkteam van de gemeente Wijchen. Het Sociaal Wijkteam bepaalt of u in aanmerking komt voor zorg. Na goedkeuring door het Sociaal Wijkteam plannen we samen met u de afgesproken zorg in. 

Bij LuciVer kan meer 

Als u dat wenst kunt u ook gebruik maken van andere faciliteiten van LuciVer. U kunt ook bij ons terecht als u tijdelijk extra zorg nodig heeft die in de thuissituatie niet mogelijk is. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname om aan te sterken, bij overbelasting of vakantie van de mantelzorg of partner. U kunt dan tijdelijk worden opgenomen op een kamer die LuciVer hiervoor beschikbaar heeft. 

Meer over de mogelijkheden bij LuciVer leest u in de algemene informatiebrochure van LuciVer. 

De brochure ‘De WelzijnsWinkel’ geeft u een overzicht van het complete aanbod aan activiteiten en overige diensten. 

Nog vragen? 

Wilt u meer weten over de dagbegeleiding of over de andere mogelijkheden bij LuciVer dan kunt u contact opnemen met de bemiddelaar Welzijn, Zorg en Wonen. 

De bemiddelaar is te bereiken via het telefoonnummer 

024 - 6413141. U kunt ook mailen naar Wij staat graag voor u klaar!


Leeftijd
Alle
Thema
Ondersteuning bij zelfstandigheid
Wijk/dorp
Alverna, Wijchen Noord
Over de organisator
La Verna, LuciVer
LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of ge...... Lees meer